Spremanje traktora za zimski san

maxresdefault-6

Spremiti traktor – Kada se traktor stavi van upotrebe na nekoliko meseci u zimskom periodu, preporučuje se da se obave mere zaštite, kako bi se obezbedilo da na traktoru ne dođe do nekih oštećenja za vreme stajanja. Spremiti traktor za zimski san  Prilikom konzerviranja traktor mora biti apsolutno ispravan, ukoliko to nije slučaj, prvo ga dovesti u ispravno stanje pa tek onda pristupiti konzerviranju.
Konzerviran traktor obavezno smestiti na mesto gde će biti zaštićen od sunca, vlage, promene temperature i drugih atmosferskih uticaja.

Spremiti traktor za zimski san

Prilikom postupka konzerviranja traktora treba se pridržavati upustva konstruktora, a postupak kod većine traktora je sledeći:
1. Dobro oprati i očistiti traktor spolja  ( vrućom vodom, naftom ili petrolejom)
2. Uključiti traktor da radi dok se ulje ne zagreje
3. Dok motor radi ispustiti talog iz prečistača komprimiranog vazduha
4. Zaustaviti motor i ispustiti ulje iz korita motora
5. Staviti nov filter za ulje
6. U korito motora naliti ulje za konzerviranje ( SAE 10,20 ili 30, zavisno od temperature koja će vladati za vreme mirovanja traktora)
7. Ispustiti vodu iz hladnjaka i cilindarskog bloka i isprati ih dok ne počne da ističe čista voda
8. Upaliti motor da radi par sekundi dok ne iscuri sva voda iz pumpe za vodu i da bi novo ulje podmazalo sve delove motora
9. Kada se motor zaustavi pustiti malo da istekne sva voda iz hladnjaka i bloka motora,a zatim zatvoriti slavine za vodu
10. Ispustiti talog kondenzovane vode iz rezervoara za vazduh
11. Skinuti brizgaljke i ravnomerno uliti u cilindre oko 2 dl motornog ulja
12. Skinuti usisno crevo sa cilindarske glave kompresora i u otvor usisnog ventila sipati 10 kapi motornog ulja

MAZIVA MAST – KALCIJUMOVA MAST

Tovatna mast K-2 Solidol

Tovatna mast K-2 Solidol – je maziva mast na bazi kalcijumovog sapuna i mineralnog ulja, otporna na dejstvo vode i vodene pare što je njena posebna karakteristika i preporuka za oblast primene.

Prednosti:
  • obezbeđuje odličnu zaštitu od habanja i oštećenja podmazanih elemanata;
  • izuzetno otporna na vodu i vlagu;
  • dobra prionljivost;
  • dobra zaštita od rđe i korozije;
  • dobra oksidaciona stabilnost i stabilnost konzistencije do 80 ºC;

13. Staviti brizgaljke ( ne pričvrstiti ih), zatim okrenuti radilicu ključem nekoliko puta polako a onda pričvrstiti brizgaljke
14. Skinuti kompletan prečistač vazduha i gumenu spojnu cev prečistača i usisne cevi i oprati ih
15. Skinuti izduvni lonac i očistiti ga
16. Zalepiti nepropusnim flasterom ( ili selotejpom) otvore usisne i izduvne cevi motora kao i usisni otvor kompresora
17. Skinuti akumulatore i uskladištiti ih prema upustvu proizvođača
18. Očistiti i premazati tehničkim vazelinom kleme
19. Napuniti rezervoar gorivom do vrha kako ne bi zarđao od vlage
20. Ispustiti ulje iz: kućišta menjača, diferencijala ,bočnih reduktora, remenice i hidraulike i u sve navedeno naliti novo ulje
21. Namazati tehničkom mašću okvire instrumenata da ne bi korodirali
22. Podmazati tehničkom mašću sva mesta predviđena za mazanje pomoću tekalemit pumpe (očistiti od stare masti i namazati novom): mazalice,ležaje prednjih točkova,zglobove traktorskih poluga,navoje,poteznice i sva ostala mesta koja bi mogla da korodiraju
23. Podići traktor na drvene podmetače,da gume ne nose teret,vazduh u gumama ostaje na preporučenom pritisku
24. Voditi računa da gume ne budu umazane mašću ili gorivom i da ne budu na suncu
25. Otpustiti ručnu kočnicu, staviti menjač na ’’ler’’ i pokriti traktor ceradom
26. Svakih 15 dana okrenuti lagano ključem radilicu motora kako bi se motor razlepio i podmazao, istovremeno okrenuti točkove za ¼ okreta
Ovako pripremljen traktor može se bez ikakvih problema čuvati do 6 meseci.Pre puštanja traktora u rad u proleće treba traktor dekonzervirati.

PSS Negotin, dipl.ing.polj. Vladica Gavrilović

Leave a Reply