Zimska zaštita i čuvanje poljomehanizacije

zima

Ovogodišnja poljoprivredna sezona skoro da je završena. Jesenja berba, oranje i đubrenje oranica su gotovi, a natprosečno toplo i sunčano vreme proteklih dana izmamilo je tek poneke ratare da svojim traktorima izađu na njive. Mašine i mnogi poljoprivredni mehanizovani priključci poput plugova, prskalica, sejalica, kosilica i balirki, već su spremljeni a čeka ih zimska pauza do ponovnog prolećnog izlaska na polja i oranice.

I ostala sredstva, poput pumpi, dozatora, creva za navodnjavanje i rezervoara za vodu, takođe su našli svoje mesto u podrumima, ispod nadstrešnica ili u improvizovanim garažama i šupama gde će čekati svoju ponovnu upotrebu. Međutim, da li su sva poljoprivredna sredstva, mašine i priključna mehanizacija pravilno uskladišteni i zaštićeni?

Pravilnim skladištenjem izbeći kvarove i troškove popravki

U toku uobičajnih eksploatacionih radova poljoprivrednim mašinama, stalno se troše pojedini delovi izloženi trenju ili međusobnom dodiru. Poljoprivrednici tokom sezone brinu o mehanizaciji i njenom održavanju, zameni delova nakon kvara, ali s druge strane često zaboravljaju na vrlo važno čuvanje i održavanje za vreme zimske pauze.

Vlaga, prljavština, direktno UV zračenje, samo su neki od važnih elemenata na koje farmeri moraju da obrate pažnju tokom zime, ukoliko žele da izbegnu kvarove i neispravne uređaje u proleće, kada počnu radovi. Nije dovoljno samo parkirati traktor, kombajn ili bilo koju drugu priključnu mašinu pod nadstrešnicu ili u garažu. Ipak, mnogi poljoprivrednici, što je najgora varijanta, ostavljaju ih pod “vedrim nebom” do proleća. Slika traktora u dvorištu, prekrivenih ceradom ili ostavljenih rezervoara i tankova na otvorenom je uobičajena pojava kod naših poljoprivrednika. Paradoks je u tome što su troškovi popravaki koje nastaju zbog nebrige mnogo veći od izdataka za gradnju garaže ili prostorije za ostavu pomoćnih poljoprivrednih sredstava. Problem je očigledno u lošim navikama farmera jer opravdanje da im nedostaje novac za gradnju takvih objekata, nakon što se za popravke uvek “namaknu” sredstva, nema smisla.

Saveti za pravilno zimsko čuvanje

Uloženi novac za gradnju garaže ili šupe brzo i višestruko se vraća kroz trajnost i manje troškove održavanja mašina i mehanizacije. Stoga je neophodno imati prostor za skladištenje kompletne poljoprivredne opreme i mašina. Prvi korak u tom poslu je svakako pranje mašina, po mogućnosti mlazom vode pod jakim pritiskom, a zatim sušenje i njihovo podmazivanje. Te radnje obezbeđuju zaštitu od vlage i korozije koja može da načini ozbiljna oštećenja na pojedinim vitalnim mašinskim delovima. Tokom cele zime potrebno je osigurati da mašine budu suve i što je najvažnije, parkirane u garažu ili uskladištene priključke na suvom mestu bez vlage i direktnog sunčevog svetla.

Prethodno se podrazumeva da su svi dozatori ispražnjeni, da je voda ispuštena iz svih sistema, da ne bi došlo do smrzavanja i pucanja, te da su rezervoari za zrna ispražnjeni i očišćeni. Druga, manje osetljiva sredstva, poput plužnih daski i uklopnih ležajeva, potrebno je premazati prerađenim uljem, a važnije sklopove treba namazati specijalnim namenskim sredstvima. Zajedničko svim mašinama i priključnoj mehanizaciji je potreba da budu očišćene, podmazane i uskladištene na suvom i tamnom mestu. Međutim, svaka mašina i priključno sredstvo traži različit tretman i specifične radnje zimskog čuvanja.

Mašine sa sopstvenim pogonskim motorom zahtevnije za skladištenje

Traktori, kombajni, kosilice, samohodne prskalice i slično mnogo su zahtevniji kada je reč o zaštiti i spremanju tokom zime u poređenju sa oruđem i mehanizacijom koja nema sopstveni pogonski motor. Nakon pranja i čišćenja neophodno je obaviti sve popravke, zameniti pokvarene delove i izvršiti potrebna podešavanja po preporuci proizvođača. Pre dodavanja novog ulja u sistem, treba pregledati sve filtere (vazduha, ulja, goriva) i rashladnu tečnost motora koja je otporna na niske temperature a po potrebi treba dodati antifriz, odnosno sredstvo protiv smrzavanja. Proveriti da li ima mehaničkih oštećenja na cevčicama pumpi, kaiševima i remenicama. Posebnu pažnju bi trebalo posvetiti akumulatoru, skinuti kleme i napuniti ga strujom pomoću punjača. Takođe je preporučljivo da se akumulator izmesti iz mašine i osigura da temperatura na tom mestu ne ide ispod 0°C.

Pre spremanja mašine potrebno je napuniti rezervoar za gorivo tako da se zaštiti njegova unutrašnjost od naleta hladnog i vlažnog vazduha i stvaranja kapljica vode koje mogu biti štetne po sistem napajanja motora gorivom. Na novijim modelima mašina ima mnogo sistema elektronike, tako da je poželjno skinuti elektronske komponente i ostaviti ih na suvom i tamnom mestu, te zaštititi od prašine. Zbog dugotrajnog stajanja svake četvrte nedelje trebalo bi proveriti pritisak u gumama.

Ovo su samo neke od osnovnih mera predostrožnosti i smanjenja rizika nastajanja kvarova tokom zimske pauze. Svaki poljoprivrednik najbolje poznaje svoju mašinu ili pomoćno priključno sredstvo, a ako se pridržava svih pravila zimskog skladištenja i zaštite, uz gore navedene savete, ne bi trebao da ima tehničke probleme kada u proleće počne sezona radova na njivi.

Konzervacija mehanizacije koja nema sopstveni pogon

Prskalice, sejalice, rasturači mineralnih đubriva, balirke i slična sredstva koja nemaju sopstveni motorni pogon u pogledu održavanja za vreme zime su mnogo jednostavniji. Princip zaštite i konzervacije tokom zime zasniva se na osiguranju suvog prostora bez pojave vlage, te detaljno očišćenim i ispražnjenim rezervoarima. Uklopne ležajeve i plužne daske poželjno je premazati prerađenim uljem. Posebnu pažnju treba posvetiti diznama i upuštačima semena koji zbog uslova rada i trenja mogu biti oštećeni. Njih je potrebno odmah zameniti jer neispravni uspuštači semena ili oštećene dizne za propuštanje vode, mogu da naprave ogromne i nepotrebne troškove u vidu rasipanja semena ili pesticida kojima se tretira biljka.

Šta kaže zakonska regulativa?

Farmer ima koristi od pravilne zimske zaštite mašina u vidu manjih troškova održavanja, manje popravki, nema nepotrebnog rasipanja semena koji vode do većih troškova nabavke istog i slično. Međutim, o ispravnosti i pravilnoj upotrebi mašina i prilključne mehanizacije sve više se vodi računa i u zakonskim okvirima, o tome najbolje govori zakonska regulativa EU, tačnije Direktiva 2009/127 koja se odnosi na mašine koji se koriste za primenu pesticida. Države članice Unije u skladu sa tom Direktivom preduzimaju odgovarajuće mere da bi osigurale da se mašine za primenu fitofarmaceutskih sredstava (FFS) mogu stavljati na tržište i/ili u upotrebu samo ako zadovoljavaju odgovarajuće odredbe ove Direktive i ne ugrožavaju zdravlje i bezbednost korisnika pesticida.

izvor agroklub

Leave a Reply