IPARD

IPARD tim priprema za Vas IPARD projekat, konkuriše i zajedno sa Vama uspešno realizuje Vašu investiciju.

U okviru pripreme Vašeg IPARD projekta naš IPARD tim za Vas:

 • Prati zakonska i podzakonska akta koja su potrebna za konkurisanje i realizaciju Vaše IPARD investicije,
 • Savetuje Vas da definišete najbolju IPARD investiciju za razvoj Vašeg poljoprivrednog gazdinstva, zadruge ili preduzeća koja se bave proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda.
 • Pripema propratnu dokumentaciju, piše IPARD biznis plan, konkuriše i po dobijanju sredstava prati realizaciju Vaše IPARD investicije od početka i do isplate bespovratnih sredstava od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije.
 • Priprema kreditnu dokumentaciju za dobijanje kredita od banaka, Fondova za razvoj i Investicionih fondova radi realizacije Vaše IPARD investicije.
Poljoprivredna proizvodnja
Prehrambrena industrija
Seoski turizam

Usluge

Naš tim Vam omogućava pouzdane usluge u okviru: marketing sektora, finansijskog sektora i u okviru sektora poslovanja.
Usluge za Marketing sektor
 • Marketing mix strategija
 • Horizonatalna i vertikalna diverzifikacija proizvoda
 • Naziv brenda
 • Vizuelni identitet (logotip, boje, web prezentacija, pakovanje…)
Usluge za Finansijski sektor
 • Revizija finansijskog poslovanja
 • Finansijska analiza poslovanja
 • Izrada biznis plana
 • Izrada analize cena
 • Obračun cene koštanja
Usluge za sektor Poslovanja
 • Analiza poslovanja
 • Analiza poslovnih procesa - uspostavljanje i unapređenje
 • “New business development”
Realizovanih projekata
Seminara
Konsultacija

Kontakt

Adresa
Poljo-Klub UG, Šafarikova 69, 21400 Bačka Palanka, Srbija
Telefon
E-mail: office@poljoklub.com Phone: 060/6044133