Prvo prolecno prskanje voća

11qpapt

Prvo proletnje prskanje voca je borba protiv štetnih insekata, koji prezimljavaju u razlicitim stadijumima na vockama.
Da bi sprecili njihov negativan uticaj, pri kretanju vegetacije, moramo odraditi preventivno prskanje stabala, narocito onih starijih i zapuštenih.
Pre tretiranja zasada, potrebno je izvršiti citav niz radova u vocnjaku koji olakšavaju proces prskanja i povecavaju njegov efekat.
Od pripremnih radova, najvažniji su sledeci:
– orezivanje i proredivanje krune vocki, gde treba ukloniti i uništiti polomljene i suve grane, mumuficirane plodove, kao i stabla,
– u zapuštenim i starim vocnjacima, potrebno je sastrugati stare i ispucale kore, ocistiti stabla od lišaja i mahovina, koji predstavljaju veliku prepreku za uspešno delovanje sredstava na insekte koji prezimljavaju na stablu, narocito štitaste vaši

Prskanje treba da bude, temeljno kupanje vocaka. Mlaz tecnosti treba da zahvati citavu vocku, od najtananijih grancica na kojima se nalaze jaja mnogih štetocina, (biljne vašu, grinje, lisne buve, jabukin smotavac i dr…). takode, mlaz tecnosti treba da bude pod odredenim, stalnim pritiskom, kako bi sredstvo dospelo u pazuhe pupuljaka i sve pukotine i neravnine kore. Prskanje treba vršiti po relativno tihom vremenu i na temperaturi vazduha iznad 5°C, i može se obavljati sve do bubrenja pupoljaka ( do roze pupoljka ).
U novije vreme, dobro bi bilo da se odradi u toku mirovanja vegetacije jedno do dva plava prskanja (Bordovska corba, Plavi kamen, Kuproksan i sl preparati ).

To su preventivna prskanja protiv sledecih bolesti na košticavom vocu:
Kovrdžavost lista breskve, Rogac šljive, Cadava krastavost, Rešetavost lista košticavog voca, Bakteriozna plamenjaca.
Pred kretanje vegetacije preporucljivo je prskanje mineralnim uljima. Kod nas se mogunabaviti Crveno ulje, koje se koristi u koncentraciji 3%, Belo ulje 3-4% uz dodatak preparata na bazi Bakra (Bordovska corba, Plavi kamen, Kuproksan i sl preparati ), Dast oil u koncentraciji 0.3%.
Pri korišcenju ovih preparatra neophodno je pridržavati se upustva koje preporucuje proizvodac, a narocito o koncentraciji primene. Treba preduzeti sve neophodne mere predostrodnosti pri tretiranju i posle tretiranja, vodeci racuna o zdravlju ljudi i domacih životinja.

Prskanje pred kretanje vegetacije doprinosi zaštiti sledecih vrsta štetocina:
Biljne vaši, Štitaste vaši, Kruškine buve, Cvetojed jabuke, Moljac jabuke, Moljac šljive, Smotavac pokožice ploda, Smotavac ruže, Crveni smotavac pupoljaka, Smotavac pupoljaka šljive, Kukavicje suze, Mali mrazovac,..
Prskanje doprinosi i regulaciji populacije raznih vrsta grinja, koje prezime na vockama u stadijumu zimskih jaja i odraslih ženki.

Izvor: PSSS Loznica
Autor: – Radmila Ćalić, Dipl ing

Leave a Reply