Martovski radovi u pčelinjaku

-

Preduzimaju se mere protiv unošenja zaraze, a istovremeno onemogućava se stvaranje uslova koji potpomažu pojavu i širenje zaraznih bolesti pčela.

Na pčelinjaku u toku cele godine, u sklopu savremene tehnologije pčelarenja, kroz redovan pčelarski rad treba primenjivati sve potrebne preventivne mere. Pre svega preduzimaju se mere protiv unošenja zaraze, a istovremeno onemogućava se stvaranje uslova koji potpomažu pojavu i širenje zaraznih bolesti pčela.

Tako, na primer, najbitnije preventivne mere koje se sprovode u pčelinjaku u cilju sprečavanja pojave nozemoze pčela su: blokiranje ulaska ove bolesti u pčelinjak postavljanjem higijenskog pojila, kao i otklanjanjem uzroka i sprečavanjem pojave grabeža i naleta pčela. Kao bitnu preventivnu meru treba istaći i značaj proizvodnje zdravih matica u zdravim društvima, blagovremenu zamenu saća i nepozajmljivanje pčelarskog pribora i inventara

Šta raditi u martu

o    Obaviti prvi prolećni pregled svih pčelinjih društava i utvrditi: količinu hrane, zdravstveno stanje, kvalitet matice, količinu i kvalitet legla, kvalitet saća i drugo;

o    Otkloniti nedostatke utvrdjene prvim prolećnim pregledom unetim u beležnicu;

o    Kontrolisati ili spaljivati mrtve pčele i trunje;

o    Izvršiti prolećno tretiranje protiv varoe;

o    Preduzeti mere lečenja ako se pojavi nozemoza kod pčela;

o    Početi sa stimulativnim prehranjivanjem;

o    U drugoj polovini meseca, ako je vreme toplo i stabilno, početi sa postepenim odzimljavanjem

o    Postaviti i urediti higijensko pojilo.

(PSS Novi Sad)

(agrosmart)

Leave a Reply