Otežan razvoj useva i pojava štetočina zbog vrućina

Kontinuirano visoke temperature vazduha nepovoljne su za sve poljoprivredne kulture, jer izazivaju toplotni stres kod biljaka i dovode do pojačane potrošnje vode, tako da se zalihe zemljišne vlage smanjuju i dolazi do pojave suše.

susa

Visoke temperature vazduha i nedostatak vlage u zemljištu otežavaju razvoj jarih useva, što se može negativno odraziti na kvalitet ploda i konačan prinos.

Prolećne poljoprivredne kulture su u generativnim fazama razvoja (kukuruz, suncokret, soja i šećerna repa) i ako u narednom periodu ne bude bilo padavina moglo bi da bude problema pri formiranju i nalivanju  ploda ili zrna, navode u Republičkom hidrometeorološlom zavodu (RHMZ).

Ove godine će za jare kulture, a pre svega za kukuruz, biti veoma važno da li su primenjivane odgovarajuće agrotehničke mere, koliko je sačuvana vlaga u zemljištu, da li je odabrana adekvatna sorta ili hibrid.

Voće i vinova loza su u dobrom stanju zahvaljujući dubljem korenovom sistemu koji crpi vlagu iz dubljih slojeva zemljišta i za sada ih ovakvi agrometeorološki uslovi previše ne ugrožavaju, objavljeno je na sajtu RHMZ.

Suvo vreme omogućilo je da se privede kraju žetva ozime pšenice u centralnim delovima zemlje.

Visoke temperature vazduha i suvo vreme pogoduju pojavi biljnih štetočina.

Tokom druge polovine proteklog sedmodnevnog perioda došlo je do značajnijeg povećanja brojnosti leptira pamukove sovice na pojedinim svetlosnim klopkama.

Istovremeno, došlo je i do značajnijeg povećanja brojna položenih jaja na paprikama, paradajzu, boraniji, duvanu i kukuruzu.

Ipak, velike su razlike u brojnosti položenih jaja od parcele do parcele. U zasadu jabuke primećena je veća pojava grinja.

izvor-tanjug

Leave a Reply