Temperatura u rasadničkoj proizvodnji

20140225_093440

Kada govorimo o rasadničkoj proizvodnji potrebno je posebno obratiti pažnju na temperaturu Temperaturaje uz supstrat, vodu i svetlost osnovni faktor u proizvodnji rasada. Ako imamo dodatni izvor toplote ispariće višak vode ili će biljka usled intezivnog rasta da je usvoji. A ako je leja hladna, imamo previše vlage u supstratu, a dan je tmuran, bez svetlosti imamo idealnu sredinu za razvoj bolesti.

Rasad treba negovati,održavati vlažnost i temperaturu u optimalnom opsegu.

Potrebna Temperatura zemljišta u fazi klijanja u stepenu C

VRSTA    MINIMUM     OPTIMUM MAKSIMUM

Paradajz        11                       25             33

Paprika         16-18                 25              30

Krastavac      12-18               25               35

Dinja             14-16              20-30           40

Salata             5                    15- 18            20

Temperatura zemljišta u fazi porasta rasada u C

VRSTA    MINIMUM    OPTIMUM  MAKSIMUM

Paradajz          15                      20              30

Paprika           18                    20-25           32

Krastavac       14                    22-25           30

Dinja            12-14                  24-30         30-34

Temperatura je često uzrok za razvoj raznih patogena,a u proizvodnji rasada najčeći je palež klijanaca i poleganje rasada .Simptom kreće sa pojavom mrko crne boje koja prelazi u nekrozu prizemnog dela stabla i u sledećim fazama razvoj bolesti je stanjivanje stabla i njegovo konačno savijanje i prekid prometa vode i mineralnih materija.

Mere borbe protiv ovih patogena je ZALIVANJE, a ne prskanje rasada fungicidima:

  • Previkur 25ml/l vode ,

  • Proplant 722-SL,

  • Bevicur,

  • Previcur energy ,

  • Rival 607 SL, Nimbus.

Ova tretiranja obaviti najviše tri puta u leji:

  1.   Prvi put – neposredno posle setve,uz prvo zalivanje posejanog semena.

2.     Drugi put – posle pikiranja ili kad biljke imaju 10 cm visine.

3.    Treći pu t- uveče posle rasađivanja uz dodatak nekog sistemičnog insekticida (Actara,Confidor,Mospilan).Ovako se sprečava rasipanje supstrata sa korena i vrši zaštita od insekata i na otvorenom polju.

NAPOMENA: Osnovna mera zaštite od mnogih bolesti u rasadničkoj proizvodnjije zdravo seme i sterilan supstrat.

PSSS NIŠ – Ljiljana Vojinović dipl.ing. zaštite bilja

 

Leave a Reply