Novi zakon finansiranja agrara

Novi Zakon o predžetvenom finansiranju, koji je stupio na snagu u junu, unaprediće uslove finansiranja agrara i omogućiti lakše dolaženje do neophodnih sredstva za zasnivanje proizvodnje, smatraju stručnjaci i prerađivači, koji najavljuju da će, kao i do sada, snažno podržavati svoje kooperante.индексv

Direktor Agrobiznis sektora Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Jugoistočnu Evropu, Miljan Ždrale, kaže da usvajanje Zakona o predžetvenom finansiranju predstavlja veliki iskorak za Srbiju u pravcu unapređenja uslova finansiranja poljoprivredne proizvodnje.

\”Drago nam je da je resorno Ministarstvo prepoznalo značaj inicijative EBRD-a, koje je tehnički potpomagao UN FAO, i dalo podršku u procesu usvajanja Zakona\”, ističe Ždrale.

Prema njegovim rečima, novi finansijski instrument predstavlja dobar alternativni vid kratkoročnog finansiranja poljoprivrede, koji je tržišno održiv i ne predstavlja teret za državnu administraciju.

\”Takođe, bitno je da se ovim zakonom težište finansiranja poljoprivrede prebacuje sa javnog na privatni sektor, što je posebno važno u uslovima budžetskih ograničenja sa kojima se Srbija susreće\”, objašnjava Ždrale.

Prema njegovom mišljenju, primetna je zainteresovanost kako finansijera-banaka i prehrambeno-prerađivačkog sektora, tako i samih poljoprivrednih proizvođača za novi zakon, što pokazuje potrebu za kratkoročnim finansiranjem poljoprivredne proizvodnje.

\”Verujemo da će na dugi rok ovaj zakon doprineti funkcionisanju finansijskog tržišta u poljoprivredi i imati pozitivan uticaj na visinu kamatnih stopa, kao i na tržište osiguranja u poljoprivredi koje u Srbiji još uvek nije adekvatno razvijeno\”, dodao je Ždrale.

imagesvvv

Direktor Agrobiznis sektora EBRD-a ističe da će, kao što je to bio slučaj u procesu izrade zakona, ta finansijska institucija zajedno sa UN FAO nastaviti da pruža podršku nadležnim organima u procesu njegove implementacije.

Registar ugovora je izrađen i stavljen u funkciju unutar Agencije za privredne registre, a u pripremi je intenzivan program obuke budućih korisnika zakona, kao i snažna informativna kampanja o mogućnostima koje zakon pruža u ukupno 15 gradova Srbije.

Mladen Jovanović, direktor Viktoria Logistike (Victoria Logistic), članice Viktorija grupe, ukazuje da su toj kompaniji, kao jednom od najvećih prerađivača uljarica u regionu, poljoprivredni proizvođači prirodan partner.

\”Viktorija Logistika, članica Viktorija grupe, sarađuje sa oko 300 kooperanata, a preko njih sa više od 40.000 poljoprivrednika\”, kaže Jovanović za Tanjug.

Kako navodi, Viktoria grupa već godinama poljoprivrednike podržava kroz pretfinansiranje obezbeđujući im repromaterijal, odnosno mineralna đubriva, semena i sredstva za zaštitu bilja prvenstveno kad je u pitanju proizvodnja soje i suncokreta.

\”Prošle godine na ovaj način uložili smo blizu 60 miliona evra u domaću poljoprivredu, a i ove godine realizovali smo predfinansiranje sličnog obima\”, precizirao je Jovanović.imagese

Partneri su se, kako dodaje, i ovog puta obratili Viktoria grupi za preko potrebna sredstva za zasnivanje proizvodnje, budući da će se, kako je Zakon o predžetvenom stupio na snagu u junu, on praktično primenjivati tek u sledećoj proizvodnoj godini.

\”Verujem da će se i tada veliki broj ponovo obratiti upravo prerađivačkoj industriji za predžetveno finansiranje\”, smatra Jovanović.

Za poslednjih pet godina naša kompanija je ovim putem investirala oko 420 miliona evra, ali svakako treba istaći da podrška koju pružamo nije samo finansijske prirode – poljoprivrednicima je na raspolaganju i naša Stručna služba koja daje preporuke i savete kad je u pitanju primena agrotehničkih mera i unapređenje proizvodnje u pravcu stabilnih i visokih prinosa dobrog kvaliteta, zaključio je Jovanović.

izvor – Tanjug

Leave a Reply