Korovi u Soji

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KOROVI U  SOJI  – Soja je osetljiva na prisustvo korova u početnim fazama porasta kada joj korovi konkurišu u vodi I hranivima. Uz plodored I kvlitetanu obradu zemljišta, posebnu pažnju treba obratiti na izboru herbicida, što podrazumeva I poznavanje korovske  flore u parceli u kojoj se suzbijaju korovi. Primena herbicida može biti pre setve soje uz inkorporaciju, primenjuju se preparati Triflurex-2 lit/ha ili Rampa 0,3-0,5 lit/ha. Herbicidi primenjeni  posle setve a pre nicana, koji su efikasni  na jednogodišnje širokolisne i uskolisne iz plitkog površinskog sloja, naročito ako je prisutna Ambrozija  artemisifolija.

 To su preparati na bazi acetohlora (Acetogal, Acetosav, Deltacet i dr) 2 lit/ha, Alahlora 4-6 lit/ha u kombinaciji sa Lironom 1,5 lit/ha, Metribuzina (Senkor, Dankor,Tribute, I dr.) 0,8 kg/ha u  sam ili u kombinaciji sa  Metalohlorom ( Dual Gold 960-EC) od 1,2 lit/ha, ili u kimbinaciji sa Acetohlorom-1,7 lit/ha.

Acetogal 1,8-2 lit + Velaton WG 0,4, ili Rampa EC 035-0,5 lii Liron (Afalon) 2lit /ha ili Liron +Alahlor(Afalon kombi) 7-9 lit/ ha.

Za suzbijanje uskolisnih korova koriste se korektivni herbicudi koji idu sve do cvetanja soje a to su: Haloksifop (Galant super) 1lit/ha ili Fluazifop-p-butil (Fuzilade  forte )1,3 lit/ha, ili Propakvizafop( Agil 100EC) 1,0 lit/ha.

Za suzbijanje korova posle nicanja soje Imazamox (Pulsar)1,2 lit/ha, ili Bentazon (Basagram ili Deltazon) 2lit/ha ili Corum 1,8lit/ha najbolje u split aplikaciji u količini  0,9 lit/ha kada su korovi u fazi kotiledona I drugo trtiranje posle 7-14 dana odnosno da su korovi u istim fazama kao kod prvog tretiranja uz dodatak okvašivača.

 Radmila Ćaliić

KOROVI U SOJI treba ih suzbiti na vreme

Važan savet:

Soju treba prskati prvi put kada su ambrozija i pepeljuga visine izmedju 1 i 2 santimetra! Kako gledamo ove korove? Gledamo ih kada se sagnemo. Ako ih vidimo kada stojimo velike su šanse da smo zakasnili.Ako ambroziju i pepeljugu u soji vidimo iz kola, sigurno smo zakasnili.

Treba jako paziti da ambrozija i pepeljuga ne prerastu dva santimetra. Šta tada radimo?Tada prskamo kombinacijom:

Pulsar ¢40 -0,6 litara po hektaru i dodajemo 1 litar preparata Basagran ¢ 480 (ili Savazon).

Sada posmatramo KOROVE * ne soju i obično posle dve nedelje ponovimo isti  tretman na nove mlade, zelene biljke korova.

 

Leave a Reply