Koliki je profit u proizvodnji jagoda (troškovi i prihodi)

Ovo je lep autorski tekst jednog iskusnog jagodara koji smo uzeli sa www.proizvodnjajagoda.com a tekst ide ovako:

Poštovanje svim čitaocima! U ovom tekstu želim da vam predstavim moju evidenciju troškova i prihoda iz proizvodnje. Radi se o dvogodišnjem ekspoatisanju zasada na površini od jednog hektara. Ispisan je svaki uloženi dinar kao i svaki ubrani i prodati kilogram jagoda, kako bi se objektivno predstavilo kolika je zarada u proizvodnji jagoda. Ovo delim kao svoje iskustvo iz dve sezone i svako korišćenje ove tabele u bilo koje druge svrhe osim informisanja je zabranjeno. Tekst jeste malo duži ali mislim da je jako koristan. Pun je saveta, i tokom ciklusa proizvodnje daje dosta smernica. Koga zanima proizvodnja jagoda, po meni ovo je jedan odličan vodič. Iznad svake kalkulacije dolazi kraći opis tih radnji, na koje se troškovi odnose.

Početak

Na početku svih poslova uradio sam analizu zemlje i vode. U skladu sa nedostacima u zemljištu kupio sam adekvatno djubrivo i peletiran stajnjak. Sistem za navodnjavanje je isplaniran u odnosu na potrošnju sistema kap po kap, i kupljena je adekvatnu pumpa. Zasad ima strujni priključak pa je navodnjavanje u tom smislu lakše. Za svaku parcelu, u skladu sa resursima, planira se sistem za navodnjavanje. Uzima se u obzir veličina budećeg zasada kao i kapacitet i dubina bunara ili zapremina lagera.

Obrada zemlje

Parcela je bila uzorana s’ jeseni, tako da nam je obrada bila lakša. Prilikom planiranja zasada važno je uzorati parcelu kada se ukaže trenutak na to, svakako blagovremeno. Ako je reč o letnjoj sadnji postoji određeni rizik zbog suše da se obrada sprovede otežano. Zato je planiranje jako važno. Od operacija obrade zemlje primenjeno je oranje, pa setvospemiranje i na kraju sa roto-drljačom dva puta usitnjavanje zemljišta (najčešće se za tu operaciju korsiti traktorska freza ali roto-drljača je dala bolji efekat, ko je ima, moje je preporuka ona pre nego freza.)

Proces podizanja zasada

Sredinom jula počeli smo sa podizanjem zasada, Prilikom podizanja bankova i polaganja folije i trake za kap po kap, u banak je bačeno osnovno djubrivo i stajnjak. Bačeno je 1500 kg peletiranog stajnjaka i 1000 kg osnovnog djubriva adekvatne formulacije. Svi troškovi oko podizanja zasada i jesenjeg održavanja do zime prikazani su u sledećoj kalkulaciji.

Troškovi podizanja zasada i jesenje ulaganje u održavanje.

Nakon podizanja zasada, jagodu sam dva puta tretirao zbog preventivne zaštite od bolesti i insekata. Dva puta hranio startnim djubrivom. Radnici su počupali travu oko biljke. Takodje trava u medjurednom prostoru tretirana je jednom kontaktnim herbicidom. Nastupila je zima i mi smo sa nestrpljenjem čekali sledeću godinu i prvu berbu na ovom zasadu.

Prva godina roda i prolećno ulaganje

U prvoj polovini marta krenuli smo sa prolećnim radovima. Radovi se odnose na čišćenje starog lista i korova oko biljke. Ovi poslovi su jako važni, to je rezidba jagode, uklanjanjem starog lista omogućavamo normalan rast jagode i novih bokura. Nakon skidanja lista jagoda je istretirana sredstom na bazi plavog kamena. U kalkulaciji prikazani su svi troškovi oko prolećnih poslova, prskanja i hranjenja do berbe.

Prolecno ulaganje do prve berbe.

Prvi rod zasada

Zasad je formiran na vreme u prvoj polovini avgusta, sa odličnim kontejnerskim sadnicama. Takodje primenjena je puna agrotehnika, biostimulatori itd. Određeno je adekvatno osnovno djubrenje i nadoknadjeni su manjkovi u zemljištu osnovnih elemenata, tako da je i zemljište dovedeno u optimalno stanje. Jagoda se zalivala uvek kada su merači to pokazali da je potrebno. Tako da je u proleće ušla u punoj kondiciji sa prosečno tri bokura na svakoj biljci, što je za pravi sotiment optimalno. Prinos u takvim uslovima nije izostao, kao ni vrhunski preslatki plodovi odlične krupnoće i 95% premium i prve klase. Ovo su troškovi berbe.

Sada ću vam kroz tabelu prikazati ostvareni prinos i cene plasirane robe u prvoj godini.

Prinos u prvoj godini.

Ostvaren prinos u prvoj godini na 40.000 sadnica bio je 22.450kg jagoda, 95% prve klase. Odabirom dobrog sortimenta nismo imali nikakve probleme sa bolestima, svaki plod se ubrao i plasirao. Imali smo loših iskustava sa dosta sorti, jer su kod njih plodovi bili kiseli i dosta deformisani i nepravinog oblika (druga klasa). Dok sa ovom sortom sam prezadovoljan jer i mi i kuci uživamo u mirisnim i preukusnim jagodama. Zbog tržišta jako je važno da plod nakon ubiranja duže traje. To je takodje zaslužan sortiment i adekvatna ishrana i blagovremena zaštita, ali najviše sortiment.

Održavanje zasada nakon prve godine berbe.

Da bi se jagoda dala maksimalno u drugoj godini roda, važno je ne zapostaviti zasad u letnjim i jesenjim mesecima. Mnogi proizvođači nakon što oberu jagodu zapostave zasad. To je jako loše jer time gube minimum 50% prinosa sledeće godine. Treba jagodu nakon berbe tretirati i zaštiti od bolesti. Kako preko lista prskanjem tako i kroz sistem kap po kap, da zaštitimo korenov sistem. Takodje jedna od najvažnih mera je skidanje “brkova” stolona koje pušta jagoda, jer oni crpe rodnu biljku. U koliko se skidanje ne vrši umanjenje prinosa se kreće od 40 do 60% roda. Jagodu u letnjim mesecima treba navodnjavati barem jednom nedeljno. U septembu treba krenuti sa djubrenjem jer tada jagoda sprema rodni potencijal za sledeću sezonu.

Jesenje održavanje – troskovi

Kada se oduzme celokupna investicija i sve što je uloženo, kao i berba, prikazana je ostvarena zarada u proizvodnji jagoda nakon prve sezone.

Već nakon osam meseci od investicionog ulaganja ostvarili smo zaradu, i zasad druge godine ide na pun rod. Sada neopterećen investicionim ulaganjem, već samo ulaganjem oko održavanja.

Kraj godine.

Početak nove sezone

Sezona ponovo kreće sa početkom vegetacije. Obično početkom marta. Sada je čišćenje starog lišća malo veći posao. Jer je jagoda sada bogatija lisnom masom u odnosu na prvu godinu. Treba odstraniti svo lišće a pri tome paziti da ne oštetimo bokur jagode i sistem kap po kap. Cela kalkulacija prolećnog ulaganja do berbe dolazi ispod.

Berba u drugoj sezoni – troškovi

Prihod od jagoda u drugoj godini.

Prinos jagoda u drugoj godini.

U drugoj sezoni ostvaren je prinos od 28.400 kg. Ukupan prihod koji je ostvaren tada je 4.260.000 din kao što je navedeno u tabeli. U drugoj godini se ostvaruje najbolji finansijski rezultat.

Na kraju, ostaje da prikažemo kakva je ostvarena zarada u proizvodnji jagoda za dve sezone.

Finansijski rezultat za dve sezone.

Kao što videte proizvodnja jagoda nosi odličan potencijal. Uvek postoji ono “ALI”. Naglasio bih da je rezultat direktno zavistan od svake izvršene radnje. Takodje organizacija oko plasmana i sklapanje saradnji je izuzetno važno. Jagoda je tražena roba, prvo domaće voće u sozoni. Može da se plasira pod sličnim uslovima i za domaće tržište, i za izvoz a i za markete. Važan je kvalitet. Razlike u ceni postoje, ali itaj vid plasmana nosi i određene troškove. Mi težimo standardizovanoj proizvodnji, pod ujednačenim kvalitetom, sa visokom stopom (preko 90%) prve i premijum klase. Takodje težimo da razvijamo sopstveni brend, za domać i strano tržište.

Uvek je prisutan i faktor sreće, kao i iznenadjenja, ali ne treba se osloniti na to. Već na utemeljeno znanje i uspešnu praksu. Ako vas interesuje ova proizvodnja, a ne znate kako da počnete, slobodno nas kontaktirajte, mi ćemo se potruditi da vas usmerimo u dobrom pravcu. S’ poštovanjem. proizvodnjajagoda.com

 

izvor: proizvodnjajagoda.com

Leave a Reply