AGROEKONOMIST – Ekonomika – Amortizacija

Time is money

Amortizacija

Metode obrčuna amortizacije su:

  1. Vremenska amortizacija
  2. Funkcionalna amortizacija

 

1-Vremenska amortizacija

Pri utvrđivanju iznosa amortizacije za osnovu upotrebljava vreme tj. vremenski period korišćenja osnovnih sredstava u reprodukciji. Neophodno je utvrditi Vek upotrebe osnovnog sredstva. Nakon utvrđivanja osnovice za amortizaciju, o čemu smo pisali, i utvrđivanju veka upotrebe osnovnog sredstva, vršimo odabir raspodele amortizacije za određen vremenski period, a taj metod može biti:

  1. Metod linearne raspodele
  2. Metod progresivne raspodele
  3. Metod degresivne raspodele

Metod linearne raspodele iznos amortizacije u toku perioda korišćenja osnovnog sredstva vrši se ravnomerna raspodela utvrđene osnovice za amortizaciju za svaku godinu upotrebe ovog sredstva.

a = ( A0 – An ) / n

a1 = a2 = a3 = a4 = … = an

a-godišnji iznos amortizacije ; n-vek upotrebe

VAŽNA činjenica jeste vremenski obračun amortizacije predstavlja amortizaciju kao FIKSNI TROŠAK na gazdinstvu. Shodno tome ovako obračunata amortizacija ima sve atribute fiksnog troška, što znači da pri povećanju obima proizvodnje (prinosa) ti troškovi se smanjuju po jedinici proizvoda i direktno utiču na sniženje cene koštanja.

PRIMER: nabavna vrednost traktora je 42.000 eur (iz prošlog primera-Traktor STEYER 4085) a likvidaciona vrednost je procenjena na 8.000 eur. Vek upotrebe traktora je 8godina.

a = ( 42000eur – 8000eur ) / 8 = 4250 eur

Ekonomski posmatrano, gazdinstvo će godišnje u proseku teretiti finansijski rezultat za troškove amortizacije traktora u iznosu od 4.250eura. Ovaj iznos će osnovna sredstva preneti na dobijene proizvode, čijom realizacijom i naplatom će u fond za amortizacije stvoriti novčani iznos sredstava za naknadu utrošenih sredstava u procesu reprodukcije.

nastaviće se ( degresivnom i progresivnom obračunom, da vidimo koja  je metoda amortizacije za koje osnovno sredstvo najbolja ) ……..

Poljo-Klub

 

 

 

 

 

min

 

Leave a Reply