AGROEKONOMIST – Ekonomika – Amortizacija 2

aw

Progresivna i degresivna Vremenska amortizacija

 

Metod Progresivne raspodele (amortizacije)

Kod Progresivne raspodele godišnji iznosi amortizacije se povećavaju iz godine u godinu u toku veka upotrebe. U poslednjoj godini eksploatacije osnovnog sredstva je najveći iznos smortizacije. Takav način obračuna je slabo primenjljiv I koristi se u retkim slučajevima kada gazdinstvo pri nabavci osnovnog sredstva ne raspolaže sopstvenim finansijskim sredstvima, te je uslovljeno da ista nabavi iz eksternih izvora. U tom slučaju, zbog kamate, a zarad ravnomernog opterećenja finansiskog rezultata u početku izdvajalo manji iznos amortizacije koji bi u zbiru sa cenom kapitala (kamatom) ravnomerno opteretio rezultat poslovanja gazdinstva.

Primer, ako je poljoprivredno gazdinstvo nabavilo kombajn za 13.000.000din iz eksternih izvora finansiranja (kredita) uz kamatu od 3% na mesečnom nivou I rokom otplate od 5 godina. U tom slučajuiznos godišnje kamate bi bio neverovatnih 42.45%, pa bi raspodela izgledala ovako.

Godine Glavnica Kamata Amortizacija Ukupno
1. 13.000.000 5.518.500 392.600 5.911.100
2. 10.400.000 4.414.800 1.496.300 5.911.100
3. 7.800.000 3.311.100 2.600.000 5.911.100
4. 5.200.000 2.207.400 3.703.700 5.911.100
5. 2.600.000 1.103.700 4.807.400 5.911.100
Ukupno   16.555.500 13.000.000 29.555.500

Iz ovog primera vidimo da ovakav obračun amortizacije terete podjednako finansiski rezultat poljoprivrednog gazdinstva I to za iznos od 5.911.100dinara. Primer naveden zbog poljoprivrednika koji su uzimali kredite od poslovnih banaka za kombajne sa abnormalnom kamatnom stopom, nažalost takvih kredita ima još na tržištu kapitala (nap. kreditne kartice itd).

 

Metod Degresivne raspodele (amortizacije)

Ekonomska suština ove metode je da se iznos amortizacije osnovnih sredstava smanjuje iz godine u godinu u toku veka upotrebe. Ekonomska opravdanos I logika pronalazi se u činjenici da usled dejstva naučno-tehničkog progresa, osnovna sredstva sama po sebi gube vrednost, odnosno ekonomski zastarevaju, te se u kratkom vremenskom period, obezbeđuju sredstva za njihovu zamenu, kao prvo. Kao drugo je činjenica da u početku eksploatacije osnovnog sredstva nema zamena određenih delova I popravke osnovnog sredstva. Razlikujemo Aritmetičku I Geometrisku degresivnu amortizaciju. Kod Aritmetičke amortizacije se amortizacioni iznos iz godine u godinu smanjuje za isti iznos, a kod geometrijske se ti iznosi razlikuju I iz godine u godinu se smanjuju.

Primer vremenske aritmetičke degresivne amortizacije. Traktor vrednosti 52.000eur, planirani vek korišćenja 8godina, likvidaciona vrednost 8.000eur, a godišnja amortizaciona kvota je 800eur.

A0 – An = 52.000 – 8.000 = 44.000 eur

a = (A0 – An) / n = 44.000 / 8 = 5.500eur

D = 800 * ( 8 – 1 ) = 5.600eur

a1 = a + D / 2 = 5.500 + 5.600 / 2 = 8.300eur

a2 = 8.300 – (2 – 1) * 800 = 7.500 eur

a3 = 8.300 – (3 – 1) * 800 = 6.700 eur

a4 = 8.300 – (4 – 1) * 800 = 5.900 eur

a5 = 8.300 – (5 – 1) * 800 = 5.100 eur

a6 = 8.300 – (6 – 1) * 800 = 4.300 eur

a7 = 8.300 – (7 – 1) * 800 = 3.500 eur

a8 = 8.300 – (8 – 1) * 800 = 2.700 eur

Što je ukupno 44.000eur

Primer vremenske degresivne geometriske amortizacije traktora vrednosti 70.000eur, sa planiranim vekom korišćenja od 10godina I koeficijentom geometriskog niza q=1.2

a = Sn * (q – 1)/(qn – 1) = 70000 * (1,2 -1)/(1,210-1) = 2.696,60 eur

am = a * qn-m

a1 = 2.696,60 * 1,210-1 = 13.914 eur

a2 = 2.696,60 * 1,210-2 = 11.595 eur

a3 = 2.696,60 * 1,210-3 = 9.622 eur

———————————————–

A9 = 2.696,60 * 1,210-9 = 3.236 eur

a10 = 2.696,60 * 1,210-10 = 2.697 eur

Što ukupno iznosi 70.000 eur

Nastviće se sa Funkcionalnom amortizacijom

poljo-klub

 

 

 

min

 

Leave a Reply