AGROEKONOMIST – Ekonomika – troškovi faktora proizvodnje

 

kum

Trškovi faktora proizvodnje

Suštinski, troškovi su proizvod utrošaka i cena po jedinici utrošaka, odnosno zarade po jedinici tekućeg rada.

Troškovi Materijala

Troškovi materijala se utvrđuju kao proizvod utrošaka materijala i cene po jedinici utrošaka.

Tm=M*Cm

Troškovi Sredstava za rad

Karakteristika sredstava za rad je da se  on u procesu reprodukcije u celosti unese u proces, međutim ona postepeno prenosi svoju vrednost na dobijene proizvode, a da pri tome zadržava svoju upotrebnu vrednost. Realizacijom dobijenih proizvoda vrši se nadoknada prenete vrednosti sredstava za rad u vidu amortizacije. Ekonomski posmatrano amortizacija jeste da u određenom vremenskom periodu obezbedi finansiska sredstva kojima će se omogućiti zamena ekonomski izrabaćenih sredstava ra rad, ili ekonomski zastarelih sredstava za rad.  Specifičnost trošenja sredstava za rad posledica su: Fizičko trošenje, ekonomskog zastarevanja i kvara i loma, pa stoga imamo i sledeće troškove sredstava za rad: Troškovi fizičkkog trošenja, Troškovi ekonomskog zastarenja i Troškovi održavanja i remonta.

Ekonomsko utvrđivanje amortizacije

Neophodno je utvrditi njegovu početnu vrednost (Ao) i vrednost koju sredstvo može da ima na kraju veka upotrebe iliti likvidacionu vrednost (An). Osnovicu za amortizovanje sredstava za rad predstavlja razlika između početne vrednosti (Ao) i krajnje vrednosti (An). Početna vrednost osnovnih sredstava predstavlja nabavnu vrednost UVEĆANU ZA TROŠKOVE NJIHOVE NABAVKE kao i za TROŠKOVE OSPOSOBLJAVANJA tj. puštanja osnovnog sredstva u proces reprodukcije.

Na primeru Traktora i uređaja za ishranu životinja to izgleda ovako:

Traktor

STEYER 4085

Traktor STEYER 4085 Uređaj za stočnu hranu
1.Nabavna cena 42.000,00 42.000,00 57.000,00
2.Troškovi dopreme 0 500.00 2.000,00
3.Troškovi montaže 0 0 1.200,00
Ukupno: Ao=42.000,00 Ao=42.500,00 Ao=60.200,00

 

Početna vrednost višegodišnjeg zasada ekvivalentna je iznosu investicionih ulaganja tj. troškova u periodu njegovog podizanja ( raskrčivanje zemljišta ili privođenje zemljišta kulturi, troškovi učinjeni za nabavku sadnog materijala, troškovi upotrebe sredstava za rad i ljudskog rada u toku podizanja zasada. Postoji još jedna jako bitna karakteristika kod višegodišnjih zasada a jako utiče na amortizaciju, ona se ispoljava u tome što postoji period podizanja zasada (period ulaganja) i period ekspoatacije. Ovde treba napomenuti da se pod periodom podizanja zasada podrazumeva onaj period u kojem su troškovi podizanja zasada veći od prihoda koji se ostvaruju realizacijom dobijenih proizvoda. Drugim rečima puna zrelost višegodišnjih zasada je onda kaka je ostvarena vrednost proizvodnje(ukupan prihod) veća od ukupnih troškova.

Pz(n)= C >Tun

Ao = T ( t1+t2+t3+…….+tv ) – ( c2+c3+c4+….cv)

zasad

Ako je višegodišnji zasad podizan na kredit onda treba uzeti u obzir i kamatu,

Ao = T(1+i)m + t * ((1+i)m -1)/i – c*((1+i)k – 1) / i

Gde je (1+i) – kamatni faktor, t-prosečni godišnji troškovi, n-broj godina podizanja zasada, i – kamatna stopa, c-prosečan godišnji prihod, k-broj godina ostvarivanja prinosa u periodu izgradnje.

Nastaviće se…

Poljo-Klub

 

 

Leave a Reply