AGROEKONOMIST – Ekonomika – Funkcionalna amortizacija

apricot-poisoning

Funkcionalna amortizacija

Vezuje se za predpostavku da se osnovna sredstva postepeno troše u procesu reprodukcije I to tako da se troše proporcionalno, srazmerno, ostvarenom obimu proizvodnje u toku veka upotrebe. Za razliku od vremenskog metoda gde se vrši procena veka upotrebe, ovde se vrši procena mogućeg obima proizvodnje koji se može ostvariti tim sredstvom. Izračunavanje godišnjeg iznosa amortizacije sredstava za rad, vrši se tako što se prethodno utvrdi iznos amortizacije po jedinici učinka ( aq ), i on može biti izražen u raznim jedinicama mere (tona, kilometar, hektar, časovi rada, itd).

aq = ( A0 – An ) / Qu

gde je Qu – planirani učinak osnovnog sredstva u toku veka upotrebe

Nakon utvrđivanja iznosa amortizacije po jedinici učinka, izračunavamo godišnji iznos amortizacije

a = aq * Q

gde je Q – ostvaren učinak u toku godine.

Suština ovog metoda obračuna amortizacije je u tome što se godišnji ekonomski efekti poslovanja gazdinstva proporcionalno opterećuju pripadajućim delom troškova osnovnog sredstva u odnosu na intenzitet njegove upotrebe i ostvarene učinke. Ova metoda je racionalna pri obračunu amortizacije višegodišnjih zasada, tako da je primena ovog metoda u funkciji ostvarenja prinosa, čime se realno određuje godišnji iznos amortizacije i time realno opterećuje finansijski rezultat.

Primer na konbaju gde je  A0 – Ak = 57.000 eur, vek upotrebe 9godina, planiran ukupan učinak rada je 10.000 časova

Godina Ostvaren učinak Iznos amortizacije po učinku Godišnji iznos amortizacije
1. 600 5,7 3.420 eur
2. 700 5,7 3.990 eur
3. 840 5,7 4.788 eur
4. 1.200 5,7 6.840 eur
5. 1.250 5,7 7.125 eur
6. 1.400 5,7 7.980 eur
7. 1.650 5,7 9.405 eur
8. 1.400 5,7 7.980 eur
9. 960 5,7 5.472 eur
ukupno 57.000 eur

 

 

Primer višegodišnji zasad kajsije na površini od 10ha. Gde je A0=1.800.000 , Ak=200.000din, planirani ukupan prinos u toku veka upotrebe Qu= 990t, vek upotrebe 11god, planirani prosečni godišnji prinos 9t/ha

aq= (1.800.000 – 400.000) / (9*10*11) = 1.414,14din/t

što znači da je iznos amortizacije 1.414,14 din po toni kajsije, odnosno 14,14din po kilogramu.

Poljo-klub

 

min

Leave a Reply