Uslovi za dobro klijanje pšenice

opaoj4t

Pšenica uslovi za dobro klijanje –Da bi proces klijanja mogao da počne potrebno je da su obezbeđeni temperatura,voda i vazduh. Upijajući vodu zrno počinje da bubri,ubrzo nastaju hemiske promene u zrno. Pod uticajem fermenata razlažu se složena organska jedinjenja nera- stvorljiva u vodi, koja prolaze u rastvorljiva jedinjenja i služe kao hrana klici u njenom daljem rastu. Klica počinje da raste. Prvo korenčić klice probija omotač i dalje raste, zatim raste primarno stablo koje takođe probija omotač i izlazi napolje.

Pšenica klija na temperaturi 1-2°C, ali pri ovoj temperaturi klijanje teče veoma sporo. Povećana temperatura ubrzava proces klijanja. Optimalna temperatura je 15-20°c i tada seme klija za 2-3 dana. Maksimalna tempertaura za klijanje je 35°C. Da bi zrno klijalo potrebno je da upije vode 40-50%o d ukupne mase zrna. Zato na brzinu klijanja utiče i vlažnost zemljišta. Povoljna vlažnost zemljišta je 60-90% od punog vodnog kapaciteta.

Pšenica uslovi za dobro klijanje pšenice

Pšenica klija sa 3-5 korenčića koji rastu u dubinu.Odmah po izbijanju korenčića primarno stablo probija omotač i sa klicinim listićem raste ka površini zemljišta.

Sa pojavom prvog pravog zelenog lista na površini zemljišta počinje faza nicanja. Minimalna temperatura za nicanje je 4-5°C. Ako su srednje dnevne temperature pri setvi u jesen ispod 5°C (u kasnijoj setvi) nicanje će nastupiti tek u proleće kada se temperature povećaju iznad 5°C. Pri povoljnim uslovima vlažnosti zemljišta i povoljnoj temperaturi vazduha (15-20°C pšeniva niče za 6-9 dana.

Pored temperature i vlažnosti zemljišta na brzinu nicanja značajno utiče i dubina setve. Pri dubokoj setvi potrebno je duže vreme da stabaoce probije dublji sloj zemljišta da bi izašlo na površinu i obratno.

                                         Savetodavac ratarstva Zoran Milosavljević

Leave a Reply