Setva Pšenice

Setva pšenice na redukovano obrađeno zemljište. S obzirom da postoji znatna ušteda pri redukovanoj obradi zemljišta može se konstantovati značajan ekonomski efekt prilikom reducirane obrade tla za setvu pšenice. Nedovoljna vlaga bi dovela do neujednačenog nicanja i propadanja tek izniklih biljaka usled nedovoljne vlažnosti zemljišta. Preporuka je da poljoprivredni proizvođači koji imaju adekvatne mašine, nakon nastupanja optimalnih uslova, na parcelama gde su predkulture okopavine pribegnu redukovanoj obradi zemljišta zbog što manjeg gubljenja vlage i racionalizacije troškova setve.

Setva na redukovanoj obradi zemljišta može se obaviti žitnim sejačicama ili Rasturači kada je neophodno dodatno uneti seme lakim tanjiračama, Drljačama ili Setvospremač u zemljište na dubinu 3-5 cm. Da bi se postigli zadovoljavajući prinosi neophodna je i primena odgovarajućih količina mineralnih đubriva.

Određivanje količine mineralnih đubriva i vrste mineralnog đubriva zavisi o agrohemijskih analiza zemljišta.

Fosfor i kalij su slabije pokretljivosti od azota i neophodno ih je uneti na dubinu osnovne obrade tla (oranjem, tanjiranjem ili freziranjem), kako bi se ovim elementima osiguralo da budu u zoni korenovog sustava biljaka pšenice i u povoljnijim uslovima vlažnosti zbog pravovremene i kvalitetnije razgradnje đubriva. Za razliku od azota koji je nosioc prinosa i koji se primenjuje u prihrani useva, fosfor i kalij se primenjuju startno u jesen kako bi se na vreme razložili.

Značaj fosfora utiče na kvalitetno ukorenjenje, bokorenje, otpornost biljke na niske temperature i kasnije na cvetanje i oplodnju.

Kalij je vrlo važan jer utiče na odvijanje svih procesa u biljci i otpornost na sušu. Nezavisno o agrohemijskih analiza potrebe pšenice za fosforom su 60-80 kg / ha a za kalijem 40-60 kg / ha. Vrlo važna agrotehnička mera u setvi pšenice, bila bi da se nakon obavljene setve posejani usevi povaljaju, da bi se osigurao što bolji kontakt semena sa zemljišnom vlagom, što bolje, kvalitetnije i ujednačenije nicanje. Time se omogućuje i dalje u toku vegetacije pšenice ujednačenije odvijanje svih fenofaza rastenja i razvića svih biljaka pšenice, što je posebno bitno kod ujednačenijeg sazrevanja useva pšenice.

dr Saša Stanković

agroinfotel

Leave a Reply