Prinos grožđa zavisi i od načina rezidbe

Prinos grožđa – Pod opterećenjem čokota rodnom lozom podrazumeva se ostavljanje određenog broja kondira, kondira i lukova, ili samo lukova sa određenim brojem pravih okaca prilikom rezidbe na zrelo.

Određeni oblik čokota može da nosi samo određeni broj kondira, kondira i lukova ili samo lukova.

Npr. na župskom uzgojnom obliku čokota može se ostaviti 4-8 kondira; na Gijovom jednogubom obliku čokota može se ostaviti, opteretiti sa jednim kondirom i jednim lukom;Gijov dvogubi uzgojni oblik čokota se može opteretiti sa 2 luka i 2 kratka kondira itd.

Prinos grožđa zavisi i od načina rezidbe

*Svaki oblik čokota pruža određenu mogućnost za opterećenje rodnim elementima prilikom rezidbe.Kada se u plan rezidbe unese i element opterećenja kondira i lukova određenim brojem okaca, lako se može izračunati opterećenje čokota okcima, a iz ovog podatka i broj okaca po kvadratnom metru ili na hektar površine.

*Kondiri se mogu opteretiti sa 1-5 okaca, a lukovi sa 6-20, pa i više okaca.

*Kada se čokoti rezidbom preopterete većim brojem okaca u odnosu na optimalno opterećenje, kao posledica preopterećenja javlja se: smanjenje procenta krenulih okaca (i to više na lukovima nego na kondirima), smanjenje procenta rodnih lastara, smanjenje prosečne mase grozda, prosečne mase bobice i td.

*To znači da prinos grožđa po čokotu nije proporcionalan broju ostavljenih okaca.

*Isto tako preopterećenost čokota rodnim okcima izaziva sniženje količine šećera u širi, a kod sorti za obojena vina sa smanjenjem sadržaja šećera u širi opada i količina bojenih materija u pokožici bobice, pa i u soku bobica sorti bojadisera.

*Sniženje količine šećera u širi javlja se kao posledica slabog individualnog razvoja rodnih lastara, a na osnovu ove činjenice izveden je zaključak koji glasi: *Kvalitet grožđa u direktnoj je vezi sa individualnim porastom lastara koji nosi grozd. Na osnovu ovog zaključka se dalje može izvesti zaključak: svi činioci koji izazivaju umanjenje individualnog rasta rodnih lastara i to ispod određene veličine dovode do značajnog smanjenja količine šećera u širi, odnosno pojednostavljeno-nemoguće je postići dobar prinos grožđa visokog kvaliteta na slabo razvijenom lastaru.

*Na osnovu ovoga može se doneti opšti sud da se za svaku sortu i oblik čokota, za svaki nivo agro i ampelotehnike, tj. tehnologije proizvodnje grožđa, u svakom vinogradarskom rejonu ustanovi optimalno opterećenje čokoza okcima.

Vladan Trandafilović, dipl.ing.

spec.ampelografije

agrotelinfo

Leave a Reply