Plamenjača šljive smanjuje kvalitet i prinos

Polystigma rubrum - plamenjaca sljive1

Plamenjača šljive – Gljiva Polystigma rubrum izaziva plamenjaču šljive i može dovesti do defolijacije i slabljenja vitalnosti voćaka. Mladari teško zdrvenjavaju pa su podložni izmrzavanju tokom zime. Obrazovanje cvetnih pupoljaka je slabije što utiče na prinos u narednoj godini. Plodovi su sitni, lošeg ukusa, često opadaju. Posebno je osetljiva Požegača.

Patogen se održava u zaraženom, opalom lišću gde formira peritecije sa askusima i askosporama koje i ostvaruju primarnu infekciju mladog lišća u proleće. Ovo je saprofitna faza u razvoju ovog patogena. Parazitna faza je za vreme vegetacije i tada se obrazuju piknidi sa piknosporama, ali piknospore ne mogu da ostvare infekciju, pa sekundarnih infekcija nema.Kritičan period za ostvarivanje infekcije nastaje sa početkom listanja, pa dve do tri nedelje od precvetavanja. Povoljni uslovi su temperatura preko 10˚C, uz vlaženje lista najmanje jedan sat.

Plamenjača šljive smanjuje kvalitet i prinos

Simtomi se javljaju samo na listovima. Pege koje se formiraju, eliptične su ili okrugle, različite veličine. Međusobno se spajaju, pa nekada bude zahvećena gotovo cela površina lista. Boja pega se menja od žućkaste u početku, preko narandžaste do crvene na kraju. One su sa lica lista malo ispupčene, a udubljene na naličju lista. Jače obolelo lišće može prevremeno opasti u avgustu ili početkom septembra.

Hemijski tretman se obavlja po precvetavanju. Naredni tretman se obavlja za 7 do 14 dana. Koriste se preparat na bazi ditokarbamata. Skupljanjem i uništavanjem opalog lišća smanjuje se infektivni potencijal patogena.

 Autor: Bojana Karapandžić, dipl. inž. polj.

psss.rs

PIS VOJVODINA SAVETUJE

Preventivno treba izvršiti tretman protiv plamenjače šljive – Polystigma rubrum, preparatima na bazi a.m.mankozeb –

Dithan M-45 2,5kg/ha ili Mankogal 80 2,5kg/ha

 

Leave a Reply