Nova agrarna poljitika u Opštini Bačka Palanka

Opštinu Bačka Palanka posetili su ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i pokrajinski sekretar za poljoprivredu dr.Vuk Radojević i zajedno sa Predsednikom Opštine Bačka Palanka obišli su poljoprivredna gazdinstva. U razgovoru sa poljoprivrednicima i konsultacijama sa Vukom Radojevićem  Predsednik Opštine Bačka Palanka Branislav Šušnica najavljuje zaokret u agrarnoj politici Opštine Bačka Palanka, u pitanju su finansijski podsticaji ali i kadrovske promene.

Branislav Šušnica na čelu Opštine Bačka Palanka u protekle četiri godine, unapredio je status života svih građana na selu, i to od novih vrtića za najmlađe, preko renoviranja škola, izgradnje sportskih hala, pa do osnovne infrastrukture sela. Ostalo je još da se uradi na tome, al su se stekli finansijski uslovi da i Opštinska Uprava započne da direktno pomaže poljoprivrednike.

Po ugledu na dobar posao koji je Pokrajinski Sekretar za Poljoprivredu Dr.Vuk Radojević uradio, i Opština Bačka Palanka će početi da subvencioniše mlade poljoprivrednike za odpočinjanje i unapređenje njihove proizvodnje. Poljoprivrednici Opštine Bačka Palinka u tom slučaju će moći da konkurišu za subvencije i to na tri mesta, kod ministarstva poljoprivrede, pokrajinskog sekretarijata  Poljoprivrede i Opštine Bačka Palanka, čime bi se značajno unapredila poljoprivreda ali i život poljoprivrednika i samog sela u Opštini Bačka Palank.

Leave a Reply