Mera podrške mladim poljoprivrednicima – kad će i da li će je biti !?

Mera podrške mladim poljoprivrednicima koji započinju svoju budućnost u poljoprivrednom sektoru je uvedena 2017.godine u mandatu Pokrajinskog sekretara za Poljoprivredu Vuka Radijevića. Ta Startap mera za mlade poljoprivrednike je zbog vandrednog stanja, nažalost Pokrajinskog Sekretara za poljoprivredu, trenutno obustavljena.

Ali Vuk Radojević obećava da će po sazivu nove vlade I rebalansom budžeta ista biti vraćena to jest da će se za nju pronaći dodatna sredstva, u ovoj budzetskoj godini, i da će biti konkurs već na jesen. Kako na gostovanju u emisiji brazed Vuk Radojević ističe da je u njegovom mandatu ta mera uvedena, kao novina I da je dala odlične rezultate on se zalaže za nastavak tog vida pomoći mladim poljoprivrednicima I u budućnosti.

Novina ovog pokrajinskog saziva, odnosno Vuka Radojevića na čelu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu je I to da je u 2017.godini uvedena meru pomoći razvoja Vinskog sektora. Vuk Radojević naglašava da nikad pre nije postojala podrška proizvođačima vina I rakija što je bilo poražavajuće. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu je uložio 300 miliona dinara pomoći proizvođačima vina I rakija. POkrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević još naglašava da taj sector beleži tendenciju rasta I razvoja, a naše vino je sve kvalitetnije I konkurentnije na svetskom tržištu.

Leave a Reply