Konzumni suncokret za dobru ekonomiju

suncokret_07

Novi sortiment konzumnih suncokreta je pažljivo stvaran i posebna pažnja je posvećena povećanju sadržaja i kvaliteta proteina uz smanjenje sadržaja ulja u semenu, povećanju mase 1000 semena i smanjenju udela ljuske.

 Novi NS-konzumni suncokret hibridi NS-H-6316, NS-H-6318 i NS-H-6320 pogodni su za ishranu, ljuštenje i proizvodnju jezgra a pripadaju grupi srednje ranih hibrida. Genetski potencijal za prinos semena im je preko 4,5 t ha-1  a sadržaj ulja u semenu je manji od 40%. Sadržaj proteina u jezgru je 23-27%, masa 1000 semena iznad 95 g, dok je udeo ljuske nizak. Stvaranjem nove palete konzumnih NS hibrida suncokreta za različite namene i uslove proi zvodnje dobija se kvalitetnija sirovina za potrebe uljarske, prehrambene i pekarske industrije.

  Konzumni hibridi

  • NS GRICKO

  • NS SLATKI

  • VRANAC

  • CEPKO

 zvor:nsseme

Leave a Reply