Podsticaji podizanju višegodišnjih zasada

Min_poljPodsticaji podizanju višegodišnjih zasada – Pravilnik o podsticajima programima za investicije  u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 59/13.

Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od programa podrške iz člana 2. ovog pravilnika, jesu podsticaji za:

1) nabavku sadnica voćaka, vinove loze i hmelja;

2) nabavku naslona za proizvodne zasade, odnosno radi nabavke kolja kod zasada vinove loze sa sortom Prokupac gajene na tradicionalan način (u daljem tekstu: nabavka naslona, odnosno kolja);

3) pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju (u daljem tekstu: priprema zemljišta);

4) hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju i/ili ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta (u daljem tekstu: analize zemljišta).

Pravo na podsticaje za podizanje proizvodnih zasada, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom, ima:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: fizičko lice);

2) preduzetnik;

3) pravno lice, i to: privredno društvo; zemljoradnička zadruga;  naučnoistraživačka organizacija, škola, zadužbina, manastir i crkva.

Pravo na podsticaje ostvaruje se pod uslovom da je novi proizvodni zasad podignut:

1) u četvrtom kvartalu prethodne kalendarske godine;

2) u prvom i drugom kvartalu tekuće kalendarske godine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, pravo na podsticaje za proizvodne zasade jagode može da se ostvari pod uslovom da su ti zasadi podignuti i u trećem kvartalu tekuće kalendarske godine.

Pravo na podsticaje se ostvaruje za jedan ili više podignutih proizvodnih zasada, a najmanja površina svakog proizvodnog zasada treba da iznosi:

  1. 0,3 hektara – za svaku vrstu jagodastih voćaka, vinove loze i hmelja

  1. 0,5 hektara – za svaku vrstu jabučastih, koštičavih i jezgrastih voćaka.

Najveća površina za koju mogu da se ostvare podsticaji za sve proizvodne zasade iznosi 10 hektara, a za proizvodne zasade jagode 5 hektara.

Maksimalni iznosi po korisniku podsticaja za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od vrste podsticaja, jesu:

1) za nabavku sadnica voćaka, vinove loze i hmelja – 1.200.000 dinara;

2) za nabavku naslona, odnosno kolja – 500.000 dinara;

3) za pripremu zemljišta – 200.000 dinara;

4) za hemijsku analizu zemljišta, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta – 100.000 dinara.

Leave a Reply