AGROEKONOMIST Strategija 2

Postoje razni metode, al kako je IPARD2 strategija rađena po SWOT metodu i mi ćemo nju da obradimo, sad teoretski a u sledećem tekstu u praktičnom primeru.

swot_martrix

SWOT analiza
SWOT analiza predstavlja kombinovanu analizu kojom se istražuju interni i eksterni faktori i uticaji na preduzeće, radi ostvarenja određenih strategijskih ciljeva. SWOT analiza omogućava da se dobije odgovor na pitanje gde se u sadašnjoj situaciji preduzeće nalazi, koje su mu glavne prednosti (snage) i slabosti, i kakve su mu šanse (mogućnosti) i koje prepreke (pretnje) da se stigne do planiranih ciljeva u budućnosti. Uz pomoć SWOT analize može se utvrditi strategijska pozicija preduzeća i sagledati koje strategije najbolje odgovaraju preduzeću, i da li će određene strategije preduzeće moći na adekvatan način da primeni. Prednosti ili snage preduzeća čine raspoloživi potencijali i mogući pozitivni uticaji preduzeća vezani za konkurenciju i za potrošače, koji postoje unutar preduzeća i preduzeće ih može iskoristiti za poboljšanje svoje pozicije i postizanje svojih strategijskih ciljeva. Slabosti preduzeća čine razne nepovoljne okolnosti i različita ograničenja koja ima samo preduzeće u odnosu na okolinu, na konkurenciju i na potrošače. Šanse ili mogućnosti su pozitivni uticaji i povoljne okolnosti koje deluju ili postoje u okruženju i koje preduzeće može da iskoristi radi poboljšanja svoje strategijske pozicije i dostizanja svojih strategijskih ciljeva. Opasnosti ili pretnje čine negativni uticaji i nepovoljne okolnosti iz okruženja koje deluju na preduzeće i mogu štetno da utiču na poziciju preduzeća i da odmognu u dostizanju strategijskih ciljeva.
Kao metoda primene SWOT analize, predlaže se matrica mogućnosti i opasnosti. Pomoću ove matrice dobijamo identifikovane mogućnosti ili šanse i opasnosti ili pretnje, i može se analizirati i utvrditi njihov prioritet u odnosu na potencijalne koristi i štete za preduzeće i verovatnoća njihovog nastajanja. SWOT analiza treba da obuhvati širok vremenski horizont – prošlost, sadašnjost i budućnost.

swot

SWOT analiza (autor Albert S. Humphrey) predstavlja analitičku metodu kojom se definišu kritični faktori koji imaju najveći uticaj na poslovanje preduzeća na tržištu. Ona se obavlja kroz matricu koju čine 4 elementa – polja: S – Strengths (snage), W – Weaknesses (slabosti), O –Opportunities (šanse i mogućnosti), T – Threats (opasnosti i pretnje). Početna slova ovih elemenata (na engleskom jeziku) daju naziv ove metode – SWOT. Snage predstavljaju pozitivne, a slabosti negativne unutrašnje faktore. Šanse predstavljaju pozitivne, a pretnje negativne spoljašnje faktore.

SWOT analiza služi za razumevanje trenutnog položaja vaše firme i definisanje strategije koju treba primeniti da bi se postigao željeni ishod i ostvarili poslovni ciljevi. Pre nego što započenete sa radom, potrebno je da definišete predmet SWOT analize (kompanija, određeni sektor, proizvod ili brend, biznis ideja, partnerstvo ili vi lično). Nakon toga treba i da odredite cilj koji želite da postignete (udvostručite prodaju u naredne dve godine, unapredite proizvod ili uslugu, dobijete bolji posao i slično). I konačno, vremenski period tokom kojeg želite to da ostvarite.

SWOT analiza se koristi pre svega da biste:
– svoje resurse koristili efikasnije
– unapredili poslovanje
– analizirali i bolje razumeli konkurenciju
– otkrili nove mogućnosti i iskoristili postojeće šanse
–  bolje se pripremili za moguće pretnje u okruženju
–  napravili biznis i marketinški plan

Kada želite da definišite svoje snage, treba da odgovorite pre svega na sledeća pitanja:
– šta je to što me čini boljim u odnosu na konkurenciju i što mi pomaže da ostvarim poslovne ciljeve

Kada želite da definišete svoje slabosti, treba da se zapitate:
– šta je to što me sprečava da realizujem zadate ciljeve i šta treba da unapredim i poboljšam

Ako želite da definišete šanse za svoj biznis, saznajte:
– Na koji način možete da unapredite svoj posao i šta je to što vam pomaže da to postignete

I konačno, pretnje koje morate na vreme da uočite, jer će vas u protivnom usporiti na putu do konačnog cilja. I zapamtite, uvek morate da imate plan B.

Dobro urađena SWOT analiza će vam pomoći da se usredsredite na svoje snage, korigujete svoje slabosti i spremni se suočite sa pretnjama umanjujući njihovo negativno dejstvo i, konačno, da prepoznate i iskoristite sve mogućnosti koje vam se ukažu.

Da biste dobro uradili SWOT analizu treba da:
– budete iskreni i realni kada navodite snage i slabosti
– izbegavajte uopštavanja
– budete precizni
– budite beskompromisni
– budete fokusirani na određeni segment tržišta
– uzmete u obzir konkurenciju

Treba još jednom naglasiti da se SWOT analiza primenjuje i kada želite da analizirate sebe lično i na osnovu te analize napravite plan aktivnosti u cilju pravljenja idealnog balansa i ličnog unapređenja.

sledi Primer

Leave a Reply