AGROEKONOMIST – Ekonomika – specifičnosti

American dollars grow on the garden bed on a meadow

Poljoprivrednu proizvodnju karakteriše više zajedničkih oblika kao i ma koju drugu proizvodnju, ali istovremeno i određene specifičnosti koje su svojstvene samo poljoprivredi.

Specifičnosti koje poljoprivredu izdvajaju od ostalih grana PRIVREDE možemo grupisati kao :

1.Uticaj prirodnih faktora. Poćetni materijal ne sadrži u sebi svu masu budućeg proizvoda, već pod dejstvom prirodnih faktora (klima, voda, itd.), ova se materija u procesu proizvodnje razvija, uvećava, menja kako kvalitativno tako i kvantitativno. Treba istaći da pod dejstvom uticaja naučno-tehničkog procesa i razvoja proizvodnih snaga sve više taj uticaj se može kontrolisati i smanjiti.

2.Specifična uloga i značaj zemljišta kao proizvodnog faktora u poljoprivredi. Zemljište predstavlja osnovni faktor proizvodnje, služi kao sredstvo i predmet rada putem koga se vrši ishrana biljaka i životinja i zbog toga se ono smatra osnovnim proizvodnim kapacitetom poljoprivrednog gazdinstva. sa druge strane zemljište svojim bonitetom bitno determiniše količinu i kvalitet produkcije poljoprivrednih proizvoda.

3.Postojanje bioloških procesa i organske proizvodnje u poljoprivredi. Reprodukcioni materijal je determinisan svojim biološkim kapacitetom(sorte semena, rasa i vrsta životinja i dr.). Taj početni materijal je samo deo mase buduće proizvodnje. Na ovom području naučno-tehnički progres je ostvario najznačajnije rezultate i uticao na postizanje boljih ekonomskih efekata.

4.Specifićnosti reprodukcije u poljoprivredi. U procesu reprodukcije u poljoprivredi postoji relativno dug proizvodni cikluc (npr. u stočarstvu 2-3godine, vinogradarstvu 4-6godina, voćarstvu 5-8godina) što prouzrojuje dug vremenski period koji je potreban da bi se uložena sredstva povratila. Takođe, vremenska neusklađenost između vremena proizvodnje i procesa rada, kao odraz specifičnosti u poljoprivredi, zahteva od poljoprivrednih proizvođača da se pridržavaju optimalnih agrotehničkih rokova u procesu. Kao posledica te pojave ispoljava se sezonski karakter poljoprivredne proizvodnje.

Poljo-Klub

 

Leave a Reply