AGROEKONOMIST – Strategija

30b9952331bf8f99f8e71335c637120b

Kažu ” Kuća se gradi od temelja”, bilo da su Vaša gazdinstva već formirana ili ne mi krećemo od Strategije.

Strategija se definiše kao vodič u budućnost, kao način vođenja preduzeća u budućnost. Strategijom se određuju osnovni ciljevi i pravci razvoja, i mesto koje će preduzeće zauzeti u budućnosti. Strategija se definiše kao skup pravila odlučivanja, koji se odnose na ponašanje preduzeća u promenljivoj okolini u budućnosti.

Strategijski menadžment se bavi budućnošću preduzeća, njegovom budućom pozicijom i poslovanjem, i podrazumeva definisanje ciljeva koje preduzeće želi u budućnosti da dostigne i pravce i načine dostizanja ovih ciljeva, što i predstavlja strategiju. Strategijski menadžment podrazumeva strategijsku analizu preduzeća i okruženja, definisanje i izbor relevantnih strategija, planiranje realizacije određene strategije i sprovođenje strategije

Operativni menadžment je u osnovi kratkoročan i detaljan, odigrava se u kontekstu neposrednih ili bliskih budućih događaja.

Osnovni elementi strategijskog menadžmenta obuhvataju sledeće:

  1. Jasno razumevanje ili viziju onoga šta je osnovni posao organizacije (misija organizacije)
  2. Jasno definisanje osnovnih ciljeva i zadataka koje treba postići, koji su izraženi kroz tržište koje treba opslužiti, usluge koje treba pružiti, kvalitet tih usluga i zarade.

 

 

Model definisanja procesa strategijskog menadžmenta, koji obuhvata 6 faza:

  1. Strategijska analiza
  2. Predviđanje budućnosti
  3. Definisanje misije i strategijskih ciljeva
  4. Formulisanje i izbor strategije
  5. Primena strategije
  6. Kontrola primene strategije

 

STRATEGIJSKA ANALIZA

Analiza okoline

Analiza okruženja obuhvata analizu sledećih najznačajnijih faktora, odnosno oblasti: • Tržište • Nauka i tehnologija • Ekonomska politika zemlje • Zakonska regulativa • Finansijske institucije • Ekologija i dr.

Prema Cole-u, glavni spoljašnji faktori koji utiču na organizaciju su: a) Potrošači b) Konkurenti c) Industrija d) Snabdevači e) Akcionari i kreditori f) Tržište rada g) Tehnologija h) Vlada i zakoni i) Nadnacionalna tela j) Lobističke grupe k) Privatni pojedinci.

 

Analiza preduzeća

Analiza preduzeća i njegovih mogućnosti da se adaptira promenama u okolini treba da obuhvati sledeće potencijale preduzeća: 1- Kadrovske 2- Organizacione 3- Tehničko-tehnološke 4- Istraživačko-razvojne 5- Finansijske

Teba da utvrdi kakav je organizacioni potencijal preduzeća i da li može da omogući adaptaciju preduzeća u promenljivoj okolini.

nstaviće se.

 

Poljo-Klub

Leave a Reply