AGROEKONOMIST – Ekonomika – Funkcija Troškova

Personal-Cost

Funkcija Troškova

Pri razmatranju troškova neophodno je istaći činjenicu da je sve prisutnija primena kvantitativnih metoda u analizi troškova.

Funkcija ukupnih troškova

Opšti oblik možemo iskazati kao:       Tu = F(x)

Pri čemu je Tu – Ukupni troškovi Proizvodnje, X – fizički obim proizvodnje proizvoda x.

Tu = Tm + Ti + Tr

Tm – troškovi materijala; Ti – troškovi sredstava za rad (amortizacije); Tr- troškovi rada

Kad smo kod ukupnih troškova odmah treba istaći i DOBIT (D)

D = C – Tu

C – Ukupan prihod

 

Funkcija prosečnih troškova

Prosečni troškovi predstavljaju troškove po jedinici proizvoda i kvantitativno su predstavljeni odnosom između ukupnih troškova i ukupnog obima proizvodnje.

Tq = Tu / X = F(X) / X

Za funkciju ukupnih troškova Tu=ax+b sledi :

Tq = a + (b / x)

Odnosno  Tu=a(1+x)b  ;     log Tu = log a + b log (1+x)

Tq = (( a(1+x)b ) / x

A minimalni prosečni troškovi    Tqmin = ab ( ( b/(b-1) )b-1

 

 

Funkcija graničnih troškova

Dinamiku graničnih troškova određuju varijabilni troškovi. Granični troškovi omogućuju da se utvrdi ekonomična i rentabilna proizvodnja.

T` = F` ( x)

T` = T / x

Tqmin = T`

Iz tog odnosa vidimo da su prosečni troškovi minimalni kada se izjednače sa graničnim troškovima. Ukoliko su granični troškovi manji od prosečnih, sa stanovišta proizvodnje opravdano je  povećanje uz istovremeno smanjenje prosečnih troškova i obrnuto.

 

aa

Malo je mozda dosadno i konfuzno, al na kraju kad bude racunica maksimalnog prihoda u odnosu na troskove đubriva vidicete se ovo moralo napisati.

Poljo-Klub