Zaštita od Kupusnog Moljca

kupus (1)

KUPUSNI moljac  – Ako želimo da u zimu sarma bude naše omiljeno jelo, vreme ja zaštite kupusa. Tokom celog perioda na kupusu se mogu primetiti nove štetočine – kupusni moljac. Leptir sive boje, dužine 9 mm.

Polaže jaja na listove, leti predveče dok tokom dana miruje na biljkama. Tokom godine imaju 2-3 generacije. Iz jaja se izležu gusenice (prvo žuto-bele, a kasnije zelene boje-dužine 12 mm). Hrani se listom tako da pravi rupe na njemu  i list se suši.

 Hemijski tretman se sastoji iz tretiranja preparatima:

  • Karate 2,5 EC;
  • Decis 1,25 EC;
  • Talstar 10EC;
 • Fastac 10EC; u dozama preporučenim na ambalaži.

KUPUSNI MOLJAC kako se zaštititi od štetočine

kupusni moljacOva štetočina se javlja tokom cele vegetacije, jer ima više generacija. Jačoj pojavi moljca odgovara sušno i toplo vreme. U mnogim krajevima ova štetočina se redovno pojavljuje, a u ovako toploj godini dolazi do masovne pojave. Kad se u proseku na jednoj bijlci nađe više od jedne gusenice moljca treba odmah sprovesti tretiranje biljaka.

Zaštita se može sprovesti sledećim preparatima:

 • Lebajcid (0,15%),
 • Basudin 40(0.1%),
 • Talstar(0.1%)
 • Nurel D(0.1%),
 • FenitrotionEC 50(0.1%-0,5%),
 • Dimetoat(0,1%)
 • Karate zeon (0,03%),itd.
Zaštita ovim preparatima se izvodi samo na kupusu za jesenju proizvodnju, ali se ipak mora voditi računa o karenci.Od mehaničkih mera je efikasno zaoravanje ili spaljivanje ostataka biljaka gde će se za narednu godinu smanjiti zarazni potencijal.

Dipl.ing Baćanović Nad

ukoliko se registruje prisustvo gusenica kupusnog moljca na 15% biljaka, preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od registrovanih insekticida:

Sumialfa 5-EW (esfenvalerat) 0,15-0,2 l/ha

Lambdex 5 CS  (lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha

Mavrik –EW (tau-fluvalinat) 0,3 l/ha

PIS Vojvodine

Leave a Reply