Zaštita maline po fazama

Iako je proljeće kalendarski već počelo, niske temperature u mjesecu martu onemogućile su, pogotovo u predjelima sa višom nadmorskom visinom, početak radova u malinjacima. Kao i za svaku voćarsku kulturu tako i za malinu, adekvatna hemijska zaštita je jedan bitnijih faktora uspješne proizvodnje. Zaštita od bolesti kao i štetnika u velikoj mjeri određuje ukupan prinos ovog jagodičastog voća.

Zaštita maline počinje u fenofazi bubrenja, tj. pucanja pupoljaka, odnosno odmah nakon izvršenog vezivanja. Ovom primjenom hemijskih sredstava se suzbijaju prouzrokovači bolesti sušenja izdanaka maline, kao i zaštita od štetočina – zimska jaja lisnih vaši, prezimljavajuće forme eriofidne grinje, kao i štitaste vaši. Za prvo proljetno prskanje koriste se preparati na bazi bakra uz dodatak mineralnog ulja.

 

Hemijsko tretiranje se nastavlja početkom listanja, i to bakarnim preparatima uz dodatak insekticida na bazi aktivne materije bifentrina. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovaj hemijski spoj djeluje na centralni i periferni nervni sistem insekata, čime izaziva poremećaj u protoku nervnih impulsa i prourokuje paralizu. U ovoj fazi se, za suzbijanje eriofidne grinje može koristiti i neki preparat na bazi abamektina.

 

Pred jasno izdvajanje zatvorenih pupoljaka, kada su bočni izdanci dužine 10-15 cm, za suzbijanje bolesti sušenja izdanaka upotrebljava se aktivna materija mankozeb ili metiram, a za suzbijanje štetočina poput malinine mušice ili cvjetojeda – abamektin. Abamektin prodire u list biljke i zadržava se u parenhimskom tkivu, čime se obezbjeđuje produžena aktivnost preparata. Njegov mehanizam djelovanja omogućava uspješno suzbijanje štetočina, koje su rezistentne na uobičajne insekticide i akaricide.

Neposredno pred cvjetanje, i u samom početku cvetanja potrebno je tretirati malinu azoksistrobinom. Azoksistrobin je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Inhibira klijanje spora, porast micelije, a sprječava i obrazovanje spora. Period u kome je malina pred cvjetanjem, poželjno je iskoristit kako bi se primijenio neki insekticid protiv cvjetojeda i malinine bube.

 

Od početka cvjetanja, pa do punog cvjetanja, malina se tretira protiv sive truleži plodova i to nekom od sljedećih aktivnih materija: iprodion, pirimetanil, boskalid+piraklostrobin. U zavisnosti od vremenskih uslova u toku vegetacije (posebno količinu vlage) tretmani protiv sive truleži se mogu ponoviti, ali se mora obratiti pažnja na dužinu trajanja karence odabranog preparata.

 

Odmah poslije berbe i uklanjanja izdanaka obavezno je uraditi tretman azoksistrobinom i abemektinom. Naravno, na jesen se podrazumijeva „plavo“ prskanje.

 

Za uklanjanje korova u malinjacima preporučuje se: prije kretanja vegetacije za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova preparat na bazi pendimetalina. Pendimetalin će spriječiti razvoj korjenovog sistema korovskih biljaka, a kasnije i potpuno sušenje. Kada su korovi u fazi intenzivnog porasta može se tretirati u trake glufosinat-amonijumom, uz obaveznu primjenu anti-drafta. Ipak, sa ovom materijom se jako treba voditi računa, jer je reč o neselektivnom kontaktnom herbicidu koji će dovesti do potpune nekroze i sušenja nadzemnih delova biljaka.

 

izvor: agrostoreba

Leave a Reply