Zasadi voća, oprez pri kupovinu sadnica

page4-img5

Zasadi voća – Sve više poljoprivrednika podiže zasade voća. Ulaganja su velika i mora se biti oprezan pri izboru sorti i kvalitetu sadnica. Ove godine postoji manjak sadnica voća i bilo je potrebno na vreme rezervisati željene sorte. Pri podizanju nasada voća značajan udeo novčanih sredstava odlazi za nabavku sadnog materijala – sadnica. Zasadi voća su dugoročne investicije pa se pogreške učinjene u startu teško mogu popraviti, a naročito ako je zasad podignut neadekvatnim sadnim materijalom. Zato se problematici nabave sadnog materijala treba ozbiljno pristupiti. U našoj zemlji postoji široka ponuda sadnog materijala od velikog broja proizvođača pa kod kvaliteta vlada prilična raznolikost. Najbolji izbor naših voćara bio bi unapred ugovorena proizvodnja sadnica sa nekim od renomiranih proizvođača sadnog materijala. Na ovaj način kupac sadnog materijala može diktira sortiment i kvalitet željenih sadnica. Zavisno od uslova uzgoja i projektovane tehnologije uzgoja, biraju se odgovarajuće sadnice i taj izbor treba prepustiti stručnim osobama. Na našem tržištu mogu naći sadnice domaćih proizvođača ali i sadnice iz uvoza.

Sadnice su najčešće jednogodišnje, ali mogu biti i dvo i višegodišnje. Pri dugotrajnoj manipulaciji sadnicama dolazi do njihovog isušivanja i ozleđivanja pa je pre kupovine sadnog materijala neophodno obaviti detaljnu kontrolu stanja korenovog sistema i pupoljaka. Koren sadnice mora biti razvijen, svež, svetle boje, s pravilno raspoređenim žilama. Pupoljci ne smeju biti oštećeni, a naročito ne oni u zoni formiranja buduće krune. Na sadnicama mogu biti razvijene prevremene grane, što je poželjno ukoliko se one nalaze u zo

ni buduće krune. Prebujne jednogodišnje sadnice mogu imati zaslepljene pupoljke koji otežavaju pravilno formiranje uzgojnog oblika, pa takve sadnice treba izbjegavati.Posebnu kategoriju sadnica čine “knip” sadnice koje su obično s dvogodišnji

m nadzemnim delom (kalemom). Na takvim sadnicama je uobičajeno postojanje po 5, 7, 10 pa i više dobro razvijenih prevremenih grana s rodnim potencijalom koji u godini sadnje može osisadnjagurati solidan rod. Naravno, da bi ovakav sadni materijal opravdao svoju visoku cenu i ispoljio svoje prednosti, neophodno je biljkama u prvom redu osigurati optimalnu prehranu i navodnjavanje, ali i posedovati adekvatno stručno znanje potrebno za pravilno izvođenje

pomotehničkih operacija. Na slici je prikazan izgled “knip” sadnice s dobro razvijenim prevremenim grančicama.

Momir Nedić

PSSS Kruševac

Leave a Reply