Uzgoj Paradajza na otvorenom polju

9a_0-2ehwb45

Paradajz – uzgoj biljaka – Prilikom proizvodnje paradajza na otvorenom, pa i u zatvorenom prostoru često se mogu uočiti neke promene, naročito na plodovima, a koji nisu posledica delovanja nekog od patogena. Ove promene najčešće nastaju kao posledica uticaja faktora abiotske prirode, klimatskih promena i drugih spoljašnjih uslova, propusta u tehnologiji gajenja, kao i genetske modifikacije (karakteristike) sorte. U tom slučaju dolazi do smetnje u formiranju cveta i formiranje ploda, do poremećaja normalnog toka razvoja i sazrevanja ploda. Najčešće promene (mane) paradajza:

 Paradajz uzgoj biljaka na otvorenom polju

1. Ožegotine od sunca – najčešće nastaju na onim plodovima koji su bili u senci lista, a zatim su odjednom izlošeni suncu.

paradajz

Ožegotine od sunca

Posebno se javlja kod slabije zalivai i slabo osvetljenih biljaka. Takvi plodovi podložni su naseljavanju saprofitnih mikro organizama.

 2. Pukotine na plodu – najteža i najčešća mana ploda paradajza. Pukotine mogu biti radijalne i konce –  ntrične, a javljaju se na gornjoj polovini ploda, oko peteljke. Nastaju u periodu toplog vremena i obilja vlage nakon dužeg suvog perioda. Ova promena se dešava kao posledica povećanja unutrašnjeg dela ploda ali ne i pokožice usled priliva vode i povećanja zapremine, tako da pokožica puca. Mera žaštite je ujednačena primena vlažnosti i otporne sorte.

3. Žuta kragna ploda – ova pojava je naročito česta kod slabo oblistalih i nežnih biljaka, kada je tempe ratura veća od 25°C u periodu pred sazrevanje ako su velike razlike između dnevnih i noćnih temperatura.

4. Zelena kragna paradajza ova osobina je vezana za pojedine sorte jer se genetički ispoljava, a takođe  može se pojaviti usled nedostatka kalijuma u vreme rasta i sazrevanje ploda.

 5. Mačije lice – poseban oblik deformacije. Hladno i oblačno vreme u doba cvetanje utiče na kasnije ispoljeni nepravilni razvoj ploda.Vršni deo ploda je paradajy ma;ke livenaboran, udubljen,sa odrvenelim ožiljkom između rebara. Udubljenje ide duboko u plod tako da ima oblik mačijeg lica. Podložniji je u sortama sa jako krupnim plodovima

  Pored gore navedenih postoje još i druge promene na plodovima paradajza kao nekroza vrha ploda,plodovi sa izduženim vrhom, šuplji kavost i druge pomene.

Vladica Stefanović, dipl.ing.polj.

PSS Negotin

Leave a Reply