Sušenje Kukuruza

1296x728_header_is-corn-a-vegetableKukuruz sušenje  – Visok sadržaj ulja otežava skladištenje kukuruza jer lako užegne. Kukuruz se čuva u zrnu ili u klipu. Da bi se skladištio , kukuruz se najpre suši ili dosušuje u sušarama , provetrava .

Cilj sušenja je da se zrnu kukuruza  smanji višak vlage na onoliko vlage koliko je neophodno za latentni život semena. Iz tog razloga sušenje ima značajnu ulogu u skladištenju kukuruza, naročito ako je sadržaj vlage u zrnu iznad 30 %.

Način sušenja zavisi od namene zrna. Ako se zrno koristi za ishranu koristi se način sušenja koji će očuvati hranljivu vrednost zrna. Ako se zrno koristi kao semenski materijal pri sušenju se vodi računa da ne dođe do oštećenja klice što bi smanjilo klijavost semena.

Kukuruz sušenje  – visok sadržaj vlage otežava postupak

Sušenje nezagrejanim vazduhom se obavlja i u podnim skladištima i u ćelijama silosa. Ventilatorima se ubacuje vazduh kroz perforirane cevi u podnim skladištima ili sa donje strane ćelije silosa. Suvi vazduh prolazi kroz masu vlažnog zrna, preuzima vodenu paru koja isparava iz zrna. Najbolja temperatura za prosušivanje zrna je 4,5-5 stepeni i relativna vlažnost vazduha 40-50 %.

Sušenje kukuruz zagrejanim vazduhom vrši se u sušarama raznih tipova. Pre prijema kukuruza u skladište uzimaju se uzorci za određivanje sadržaja vlage, loma zrna i ostalih primesa radi razvrstavanja . Kukuruz sa povećanom vlagom u zrnu se najpre čisti aspiratorima velikog kapaciteta, a potom ide na sušenje . Obično se sušenje obavlja dvofazno.

  • U prvoj fazi zrno se suši na temperaturi od 120-130 C  stepeni kada se vlaga svodi na 18-20 %. Toplo zrno zatim odleži 6 sati da bi se postiglo izjednačavanje vlage .
  • U drugoj fazi zrno se suši na temperaturi od 80 stepeni C do postizanja sadržaja vlage u granicama 13,5-14 %.

Nakon hlađenja i čišćenja od sitnog loma i plevica osušeno zrno se skladišti.

Zbog visokih temperatura tokom sušenja ,često dolazi do loma zrna što pogoduje razvoju skladišnih štetočina. Zato se uskladišteni kukuruz mora redovno kontrolisati. To podrazumeva : uzimanje uzoraka, merenje temperature i sadržaja vlage i redovnu proveru prisutnosti štetočina.

dipl.ing. Snežana Stojković – Jevtić

agrotelinfo

Leave a Reply