Stočni Kvasac

sept2012-021

Stočni kvasac – Hrom se smatra esencijalnim mikroelementom. Razni nepovoljni uticaji koji često vladaju na farmama kao što su uslovi držanja, ishrane, socijalni i metabolički stresovi ( rano odbijanje, intenzivni uslovi odgajanja, transport, visoka proizv-odnja, graviditet, i sl.) smanjuju prirodne odbrambene mehanizme i pospešuju razvoj metaboličkih i infektivnih poremećaja. Pomenuti poremećaji i problemi mogu da preveniraju ako se u obroke uključi organski vezan hrom.Dodatak organskog hroma u obroke teladi koja su pod stresom značajno poboljšava njihov prirast i smanjuje pojavu respiratornih bolesti a samim ti i smanjenje potreba za tretiranje antibioticima.

Stočni kvasac sa dodatkom elementa hrom

Treba istaći da stočni kvasac koji je obogaćen hromom povećava dnevni prirast i konverziju hrane, smanjuje stres što se odražava povoljno na celokupni imunološki sistem organizma. Znatno veća količina hroma se nalazi u kolostrumu koja se smanjuje tokom laktacije. Hrom je u mleku vezan za njegove masne komponente.

Dodavanjem organskog hroma ( kvasac obogaćen hromom ) povećava se mlečnost, poboljšava telesna kondicija i povećava imunološki sistem organizma životinja, takođe poboljšava reproduktivnu efikasnost i smanjenje pojave ketoze.

Savetodavac za stočarstvo

mr Dejan Ranđelović

Leave a Reply