Siva trulež grožđa

Siva-trulež-grožđa

Siva trulež je ekonomski vrlo štetna bolest kod nas, naročito na grožđu za vino pri špalirskom uzgoju i intenzivnoj agrotehnici. Dolaze nam kiše. Štete mogu biti velike, a u kišnim godinama prinos može biti umanjen od 50-100 posto. Dešava se ponekad da u nekim vinogradima berba potpuno izostane. Prouzrokovač je gljiva Botrytis cinera. Prvi simptomi bolesti se ispoljavaju neposredno pred berbu, a infekcija se ostvaruju mnogo ranije. Ova bolest je dvostruko štetna. Osim smanjenje prinosa, utiče i na kvalitet vina, jer gljiva transformiše proste šećere (glukozu i fruktozu) u glicerol i glukonsku kiselinu i stvara fermente koji katalizuju oksidaciju fenolnih kompnenata. Gljiva luči materije koje vino čine tamnim.

Siva trulež grozda kvari dobar ukus vina

Vino proizvedeno od trulog grožđa je lošeg ukusa, nestabilno je, podleže oksidaciji i nepogodno je za čuvanje. Gljiva napada sve delove biljke. Najveće štete su na grozdu. Trulež se obično kasno primeti, u vreme dozrevanja grožđa. Cvet može biti zaražen pre otvaranja, što može da izazove njihovo propadanje. Pri kraju cvetanja parazit se često nalazi na šepurini, uveloj cvetnoj kapici, opalim bobicama. Latentne zaraze ostaju pritajene sve do početka zrenja bobica kada počinje njihova trulež. Bobice su otporne od njihovog formiranja do šarka, a posle šarka osetljivost im povećava. I u hladnjačama nakon berbe bolest nastavlja sa razvojem. U specifičnim uslovima i na nekim sortama ovaj patogen izaziva „plemenitu trulež “.

U vreme zrenja grožđa neophodna je suša. Micelija gljive kolonizira pokožicu bobice i ubija epidermalne ćelije. Na taj način dolazi do isparavanja vode preko kutikule, to dovodi do povećanja koncentracije šećera u souk čak i do 30 posto. Grozdovi zahvaćeni ovom vrstom truleži imaju aromatične materije i povećanu koncentraciju šećera. Od takvog grožđa dobija se vino visokog alkoholnog stepena i specifične arome, što mu daje poseban kvalitet. Otpornost prema ovoj bolesti zavisi od anatomske građe pokožice bobica, hemijskog sastava bobice, zbijenosti grozdova. Najosetljivije su sorte zbijenih grozdova, jer je na njima olakšano širenje zaraze. Do zaraze dolazi ako nakon dužeg sušnog perioda padnu jače kiše.

Suzbijanje: Protiv ove bolesti primenjuju se agrotehničke i hemijske mere. Od agrotehničkih mera preporučuje se đubrenje manjom količinom azota, gajenje sorti na manje bujnim podlogama, uklamjanje listova radi boljeg provetravanja, pravilna zrela i zelena rezidba. Parazit prodire kroz rane pa treba sprečiti oštećenje grozdova. Obavezno suzbijanje grožđanog moljca.

Što se tiče hemijskih mera, važno je blagovremeno obaviti tretiranje i to u najosetljivijm fazama za vinovu lozu:

  1. kraj cvetanja i početak zametanja bobica,
  2. kada se bobice počnu dodirivati,
  3. u fazi šarka
  4. i najkasnije 4 nedelje pred berbu.

U našim uslovima dovoljna su dva tretiranja. Najčešće se izvodi prvo i četvrto tretiranje. Najefikasnija zaštita se postiže korišćenjem botriticida: Konker, Switc, Signum, Teldor, Dional. Pri tretiranju treba upotrebiti što veću količinu vode (1000 l/ha), tako da grozdovi budu okupani preparatom.

PAZITE NA KARENCU PREPARATA

SLAVICA STOJKIĆ

PSSS Smederevo

Leave a Reply