Simentalska rasa

Danas u svijetu postoji 499 pasmina goveda, od toga je priznata 251 pasmina. Što se tiče kombinovane pasmine, one su prikladne za osrednju proizvodnju mlijeka i intenzivnu proizvodnju mesa dobrog kvaliteta. Jedna od najvažnijih je simentalska pasmina goveda.

Simentalska pasmina

U Europi se koristi kao kombinovano govedo za proizvodnju mlijeka i mesa, dok se u Americi koristi kao meliorator mesnih pasmina. Porijeklo pasmine je Švicarska. Pasminska odlika i prepoznatljivost simentalca je sljedeća: dlaka je svijetložute do crvene boje, po tijelu se nalaze bijele plohe različite veličine, dok su glava i rep bijele boje. Životinja je snažne konstitucije, prilagođena uvjetima proizvodnje u ravničarskim i brežuljkastim krajevima. Glavne prednosti te pasmine su skladna tjelesna građa, ujednačenost i za proizvodnju mlijeka i proizvodnju mesa, dobra plodnost, dosta duga dugovječnost, izvrsno iskorištenje voluminozne krme te izvnaredna sposobnost aklimatizacije. S obzirom na svoje anatomske i fiziološke osobine, simentalac je posebno prikladan za manje farme kombinovanog smjera proizvodnje.

Tjelesna masa krava kreće se 600 – 750 kg, visine u grebenu 136 – 140 cm. Prvi put se pripušta sa 14 – 16 mjeseci. Genetski potencijal današnje simentalske pasmine je preko 5 000 kg mlijeka, s 4,0%  mliječne mast i 3,7% proteina. Međutim, taj je proizvodni potencijal kod proizvođača mlijeka vrlo rijetko iskorišten. Razlozi su najčešće u neodgovarajućoj hranidbi te u neprovođenju nekih tehnoloških faza proizvodnje. Ta pasmina nije najpogodnija za strojnu mužnju, zbog toga što je odnos prednjih i stražnjih četvrti vimena 45:55. Brzorastuća, muška telad vrlo su pogodna za uspješan tov goveda i predstavljaju važan dodatni izvor prihoda za specijalizirane proizvođače mlijeka.

Uzgojni cilj:

  • 38% mlijeka,
  • 16% mesa,
  • 46% forme.

Prinos mesa:

  • Krave iz knjige stada: 5 500
  • Stada: 700
  • Prinos: oko 58%
  • Dnevni prirast: 1 350g
  • EUROP Trgovačka klasa proizvoda E i U: >85%

 

Smjerovi korištenja

Upotreba ove pasmine goveda se osnovi svodi na proizvodnju mlijeka, prilagodljivost na sva proizvodna i klimatska okruženja, plodnost, dugovječnost, prikladnost za ispašu i držanje u stajama.

 

 

izvor:agrosteore.ba

Leave a Reply