SETVA paradajza u decembru mesecu

img_1373SETVA paradajza – Proizvodnja u plastenicima je već počela. Paradajz se rano seje – u plasteniku sa grejanjem već u decembru, bez grejanja polovinom januara. Rokovi sadnje paradajza zavise od vrste zaštićenog prostora i mogućnosti zagrevanja,  a oni se mogu tačno planirati u odnosu na specifične zahteve tržišta. U zavisnosti od vremena setve i dozrevanja paradajza proizvodnja može biti:

  • rana zimsko-prolećna,
  • rana prolećna i
  • kasna jesenja.

Poznavajući uslove uspevanja i biologije paradajza proizvođač se opredeljuje za rok setve i time određuje vreme plasmana paradajza na tržište.

 SETVA paradajza u decembru mesecu

Od nicanja do početka cvetanja potrebno je 50-75 dana, od masovnog cvetanja do obrazovanja plodova 5-6 dana, od cvetanja do zrenja 40-50 dana, a već za 4-6 dana nastupa masovno zrenje plodova. Tako od nicanja do prve berbe protekne 110-130 dana. Kvalitetan rasad kod ranog paradajza treba da je visine oko 30 cm, kod srednje ranog do 25 cm, sa stablom debljine oko 1 cm sa krupnim, tamno zelenim listovima i obrazovanim prvim cvetovima. Smeše i supstrati u kojima se seje seme i gaji rasad treba da su sterilisani, da ne sadrže patogene i štetočine. Rasad je moguće proizvesti na više načina sa ili bez pikiranja, a najčešće se rasad proizvodi u leji, kontejnerima, saksijama ili tresetnim kockama.

Za setvu treba koristiti deklarisano i kvalitetno seme. Hibridni paradajz pored imena ima oznaku F1. Hibridno seme se dobija posebnim načinom ukrštanja i  kao rezultat takvog ukrštanja javlja se hibridna snaga, zahvaljujući kojoj su biljke bujnijeg porasta, veće otpornosti i većeg potencijala za prinos od biljaka proizvedenih iz sortnog semena. Jedna od osobina hibrida jeste da se ove povoljne osobine zadržavaju samo u prvoj generaciji i zato se hibridno seme mora svake godine kupovati

   Vreme setve, rasađivanja i berbe paradajza u zavisnosti od načina proizvodnje

proizvodnja vreme proizvodnje tip proizvodnje rasada vreme setve vreme rasađivanja berba
U plasteniku bez dopunskog zagrevanja rana topla leja 10.01-05.02 25.03-10.04 20.05-20.07
kasna  (jesenja) hladna leja 25.05-10.06 20.07-05.08 15.09-30.10
U plasteniku sa dopunskim zagrevanjem rana topla leja 10.12-05.01 10.01-10.02 01.05-15.07
kasna hladna leja 01.06-10.06 01.07-10.07 15.09-30.11
Otvoreno polje rana mlaka leja 01.03-15.03 01.05-15.05 01.07-15.09
kasna hladna leja 01.05-10.05 01.07-10.07 15.08-10.10

Kako odabrani hibrid ne bi izneverio vaša očekivanja potrebno je  primeniti optimalnu tehnologiju, pravilno i blagovremeno primeniti sve agrotehničke mere preporučene za uspešnu proizvodnju paradajza bilo u zaštićenom prostoru ili na otvorenom polju.

agrotelinfo

Leave a Reply