Selekcija ovaca prema karakteristikama

sheep-hd-wallpapers-of-high-resolution

Selekcija ovaca ili odabiranje grla – postupak u kome se jednim životinjama daje prednost u odnosu na druge za produžetak naredne generacije. Natprosečne ostaju za priplod, a ispod prosečne se škartiraju.

Prirodna i veštačka selekcija

 Metode selekcije koje se primjenjuju u ovčarstvu (dva osnovna metoda –

 • individualna i

 • masovna)

 1./ Individualna selekcija primjenjuje kod izbora priplodnih grla na osnovu:

 • – vrednosti njihovih kvantitativnih osobina (mlečnost, plodnost, prirast)

 • – fenotipskih karakteristika (eksterijera)

 • – poznavanja predaka

 • – njihovih proizvodnih osobina

 • Suština je da se svaka individua posebno procenjuje. Potrebno je da su: grla obeležena, precizna matična evidencija, pod direktnom kontrolom ustanove ovlašćene za vođenje selekcije.

 2. / Masovna selekcija

 • – podrazumijeva izbor grla za priplod na osnovu eksterijera

 • – Ovaj vid selekcije odvija se kroz postupak “izlučivanje” ovaca lošeg fenotipa, slabog zdravlja, niske produktivnosti.

 • -nema podataka o poreklu, produktivnosti

 • – tako da to predstavlja početnu selekciju.

 Selekcija ovaca prema karakteristikama

Početna selekcija (masovna) bazira se na:

– proceni dobi po zubima

– utvrđivanje zdravstvenog stanja po kondiciji,

– izgled vimena i polnih organa i indirektna procena mlečnosti.

– na osnovu navedenih pokazatelja sva grla se razvrstavaju u klase (I, II, III i IV)

I  klasa sve ovce koje su dobro razvijene , pravilno građene, sa dobro izraženim rasnim karakteristikama;

II  klasa – dobro i pravilno razvijene ali sa nedovoljno izraženim rasnim karakteristikama

III  klasu – grla sitnije građe, zaostala u porastu i sa nedovoljno izraženim rasnim odlikama i

IV  klasa – su sve ostale ovce koje se moraju škartirati.

Masovnom selekcijom moguće je postići dobre rezultate samo kod osobina koje sa visokim stepenom nasledstva – vuna i njena svojstva. Najefikasniji način selekcije – jedini pravi način slekcije postiže se ocenom oplemenjivčke vrednosti grla, utvrđivanjem selekcijskog indeksa i drugih parametara.

Grupno kooperativni model selekcije – nije uslov da su stada brojna, drže se u istim uslovima ishrane, nege i sl. Sastoji se u formiranju nukleus stada visokoproizvodnih ovaca iste rase.

Savetodavac Petrović Duška

Leave a Reply