Priprema zemljišta za sadnju Maline

PENTACON DIGITAL CAMERA

Malina priprema – Kod pripreme zemljišta za podizanje zasada maline najćešći način je:

-oranje cele površine, uz prethodno đubrenje stajnjakom takođe cele površine,

-oranje pa zatim đubrenjem u redne trake stajnjakom, sredinom koje se malina sadi,

-redukovana obrada zemljišta, oranjem redne trake u širini od oko 1,5 metara, zatim neorana traka širine 1-1,5 metara i tako naizmenično

Malina priprema zemljišta za sadnju u trakama

Traka koja se ore, stajnjakom i mineralnim đubrivom se đubri samo uzorana površina. Neorana, zaledinjena traka čini međured koji omogućava lagan prolaz tokom suvog i kišnog vremena.Na taj način se pojevtinjuje priprema zemljišta za podizanje zasada malina, omogućava se lagan prohod međuredno, smanjuje se prljanje ranika, mehanizacije i ambalaže pri berbi plodova.

Zaledinjeni međured se održava redovnim košenjem trave, u porastu 10-15 cm., dok se u rednoj traci zemljište đubri, obrađuje i štiti od korova.

Joković Petar, dipl. Ing.

agroinfotel

Leave a Reply