Pošumljavanje Vojvodine

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Владимир Галић уручио је данас уговоре корисницима који су на конкурсу остварили право на бесповратна средства из Буџетског фонда за шуме у АП Војводини.

Додељено је 18 уговора укупне вредности од 90 милиона динара, од чега је 20 милиона издвојено за набавку опреме за заштиту шума од пожара, 40 милиона за изградњу шумских путева и 30 милиона динара за унапређивање расадничке производње.

„У последњих десет година, односно од 2012. године, било је 6,5 одсто земљишта под шумом у АП Војводини, а данас је то 7,1 одсто. Помак је мали и недовољан и зато позивам јавна предузећа која у својој надлежности имају газдовање јавним земљиштем које је шумско да се следеће године пријаве за средства ресорног секретаријата намењена подизању нових шума и расадника“, изјавио је ресорни секретар Галић. Он је подсетио да је почетком године Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство потписао уговор о додели подстицајних средстава са ЈВП „Воде Војводине“ за пошумљавање наше покрајине у вредности од 100 милиона динара, као и да ће до краја године бити додељена средства у висини од 81 милион динара за мелиорацију деградираног земљишта и за ново пошумљавање у оквиру конкурса који је расписан до 29. септембра.

Галић је истакао да се на подручју АП Војводине, с обзиром на рељефне карактеристике, пошумљавање ради плански, те да ресорни секретаријат и у наредној години планира издвајање средства за ову намену.

Leave a Reply