Pepelnica jabuke – sredstva za zaštitu voćnjaka

IMG_1951

Pepelnica jabuke – Uzročnik pepelnice na jabuci ometa razvoj lista, lastara, cveta i rodnih pupova. Oboleli delovi su presvučeni belom navlakom. Sa ovih obolelih organa širi se zaraza.

 Gljiva prezimi na zaraženim lastarima i u pupovima. Rano u proleće prelazi na tek otvorene listiće, a najintezivnija infekcija je u periodu pred cvetanje i u samom cvetanju. Za ostvarenje zaraze i za svoj razvoj pepelnici ne trebaju posebni uslovi što se tiče vlage i temperature, te se zahvaljujući tome širi tokom cele vegetacije. Kod suzbijanja je izuzetno važno mehaničko skidanje obolelih lastara u zimskoj rezidbi i u toku vegetacije. Ova mera pruža veliku pomoć pri sprečavanju širenja pepelnice.

Pepelnica jabuke – sredstva za zaštitu voćaka

Preporuka hemijskog suzbijanja:

 Faza“ mišije uši“ i „ zeleni buketići“– primeniti Mikrotiol dispres (0,3%) ili Nimrod (0,1%), koristi se tokom cele vegetacije

 Roze pupoljak – Systane 240ec (0,02 %), tokom cvetanja Postalon 90 (0,1%) ili Ardent (0,2-0,3%); oni se koriste i u kasnijim fazama.Tu je i novi preparat protiv pepelnice koji se može primeniti od početka cvetanja pa sve do sazrevanja plodova Luna Expirience (0,075%).

Branivoje Anđelić

PSSS Kragujevac

Pored mehaničkih mera koje podrazumevaju zakidanje i uklanjanje inficiranih mladara preporučuje se i primena funficida .

Preporučujemo primenu sledećih fungicida:

Karathane gold 350 EC (meptildinokap) 0,04-0,05%,

Topas 100-EC(penkonazol)0,025%

Tercel (ditianon+piraklostrobin) 0,2%

PIS Vojvodine

Leave a Reply