Organska poljoprivreda izvozna šansa Srbije

3-organska-hrana-4-604x222

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar Miroslav Vasin, obraćajući se mladim polaznicima iz sveta preduzetništva i ugostiteljstva, rekao je da je sama Vojvodina velika fabrika organske hrane, u kojoj ima mesta za sve one mlade preduzetnike koji bi sticanjem adekvatnih veština i znanja u pogledu marketinga i plasmana proizvoda popunili evidentne niše na domaćem tržištu.

Kako je navedeno, ciljna grupa ovih predstavljanja nisu primarni proizvođači, već svi oni koji imaju želju i ideje da se bave preduzetništvom u okviru uslužnih delatnosti u sektoru organske poljoprivrede. Marketinške, preduzetničke i strateške veštine, u kombinaciji sa stečenim znanjem o konkurentnosti, pozicioniranju poslovanja i predstavljanju istog na društvenim mrežama, kao i sopstvenom kreativnošću polaznika, mogu umnogome doprineti kvalitetnijem plasmanu organskih proizvoda na domaće i inostrano tržište.

– Pokrajinska vlada već dugi niz godina podržava ideju da Vojvodina postane fabrika za proizvodnju organske hrane, jer ovakav proizvod ima svoje mesto na tržištu i kvalitet. Cilj je da se podstakne ideja o uzgoju zdrave, organske hrane, u okviru koje je sproveden niz obuka koje su koristile samim proizvođačima u Vojvodini, prevashodno vlasnicima malih parcela. Nakon procesa prečišćavanja zemljišta i proizvodnje, nastupa važna etapa, osvajanje tržišta. U čitavom proizvodno-marketinškom lancu morate imati obučena, stručna lica. Od neprocenjive je vrednosti sposobnost da se ovlada tržištem, kako domaćim, tako i inostranim, jer je organska hrana izvozna šansa čitave Srbije – istakao je Vasin.

Obuke vodi Zelena mreža Vojvodine, na čelu sa Oliverom Radovanović, sa svojim stručnim predavačima, koji će u naredne dve nedelje upoznati polaznike sa osnovnim zakonima koji važe u sektoru organske proizvodnje. Cilj obuka je kreiranje sektora usluga u organskoj poljoprivredi i popunjavanje praznog prostora u ovoj oblasti koji je evidentan na domaćem tržištu između proizvođača i kupaca organskih proizvoda.

izvor danas

Leave a Reply