Novi Pravilnik o podsticajima za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi

rinder

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi objavljen je u Službenom glasniku RS”, broj 111/15 od 29. decembra 2015. godine

Član 1.
Ovim pravilnikom bliže se propisuje uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi, kao i obrasci zahteva za ostvarivanje tih podsticaja.

Član 2.
Podnosilac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za tov svinja, ostvaruje najviše za 10.000 grla tovnih svinja.

Član 3.
Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi ostvaruje na osnovu zahteva koji podnosi Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava).

Član 4.

Lica iz člana 3. ovog pravilnika mogu da ostvare pravo na podsticaje ako podnesu zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi za svaku godinu od 1. januara do 15. oktobra tekuće kalendarske godine i ako su grla predata klanici ili izvezena u periodu
od 1. oktobra prethodne kalendarske godine do 30. septembra tekuće kalendarske godine.

Član 5.
Uz zahtev za podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi za grla predata klanici podnosi se prijemnica za otkupljena grla overena od strane klanice i nadležnog veterinarskog inspektora. Uz zahtev za podsticaje za tov junadi, svinja, jagnjadi i tov jaradi podnosi se i kopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja, overene od strane nadležnog veterinarskog inspektora.
Uz zahtev za podsticaje za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi za izvezena grla ili grla upućena na teritoriju AP Kosovo i Metohija, podnosi se:

otkupni list ili priznanica na ime podnosioca zahteva izdata od strane lica koje je registrovano za otkup i izvoz, odnosno prevoz na teritoriju AP Kosovo i Metohija i koje je izvršilo izvoz tovnih grla;

kopija međunarodne veterinarske potvrde (sertifikata), a za grla upućena na teritoriju AP Kosovo i
Metohija – Dodatak veterinarsko-sanitarnom uverenju, potvrda o zdravstvenom stanju pošiljaka životinja za transport (obrazac KM-2) izdate, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i spisak grla koja su izvezena odnosno upućena na teritoriju AP Kosovo i Metohija sa podacima o identifikacionom
broju grla, overeni od strane veterinarskog inspektora, kao i kopija Jedinstvene carinske isprave, izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuje carinski postupak, koja nije potrebna za grla upućene na teritoriju AP Kosovo i Metohija.

Član 6.
Za tovna grla u vlasništvu podnosioca zahteva koja su držana na gazdinstvu drugog držaoca (kooperanta), uz zahtev iz člana 4. ovog pravilnika podnosi se i ugovor između vlasnika životinje i držaoca životinja, koji naročito sadrži podatke o broju gazdinstva na kojem se životinja nalazi, ime i
prezime držaoca životinje odnosno vlasnika gazdinstva, ime i prezime vlasnika životinje sa brojevima njihovih poljoprivrednih gazdinstava, kao i podatke o broju životinja sa brojevima njihovih ušnih markica, kako bi se mogla izvršiti provera u Centralnoj bazi podataka o obeleženim životinjama.

Član 7.

Ispunjenost propisanih uslova za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi, odobravanje isplate i davanje naloga za prenos sredstava na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke vrši Uprava, u skladu sa zakonom kojim se uređuju
podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Član 8.
Izuzetno u 2016. godini lica iz člana 3. ovog pravilnika mogu da ostvare pravo na podsticaje u stočarstvu ako podnesu zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi u periodu od 1. januara do 15. oktobra 2016. godine i ako su grla predata klanici ili izvezena u periodu od 1. januara do 30. septembra 2016. godine.

Član 9.

Danom primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi („Službeni glasnik RS”, broj 50/15).

Član 10.

Ovaj pravilnik se primenjuje se od 1. januara 2016. godine.

Više informacija kao i svu neophodnu dokumentaciju možete pronaći na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Izvor: PoljoMagazin

Leave a Reply