Navodnjavanje Paradajza

tomato

Paradajz i voda u plastenicima – Voda je uslov života i njena dostupnost gajenim biljkama najviše utiče na kvalitet i rodnost. Paradajz ima dubok korenov sistem u zemljištima dobrih fizičkih svojstava  i povoljne vlažnosti (1,5 m ). Maksimalnu dubinu dostiže oko 60 dana posle rasađivanja. Biljka paradajza cveta počev odozdo pa naviše prema vrhu . Vegetacioni period traje 90 -150 dana.

 Navodnjavanje paradajza prilagođava se nameni plodova, tj. , da li se koristi za salatu ili pastu.

 Najveći prinos paradajza za salatu postiže se čestim zalivanjima malim količinama vode ,dok se u proizvodnji paradajza za industrijsku preradu i mehanizovanu berbu primenjuju obilna i ređa zalivanja u podesnim rokovima, a poslednje zalivanje obavlja se znatno pre berbe.

Prema nedostatku lako pristupačne vode u zemljištu paradajz je najosetljiviji za vreme i neposredno posle rasađivanja, u vreme cvetanja (prouzrokuje opadanje cvetova) i u vreme obrazovanja plodova.

  Suvišnim navodnjavanjem u periodu cvetanja, povećava se opadanje cvetova i smanjuje zametanje plodova. Prekomerni vegetativni porast biljaka i odlaganje sazrevanja.

  – Najveće količine vode troši iz aktivne rizosfere 50-70 cm usporava porast kada se utroši 60% pristupačne vode što odgovara vlažnosti od 80 % PVK

– iako je razvijen koren, slabe je usisne moći i zahteva povišenu vlažnost zemljišt

– vodni stres najviše umanjuje prinose u fazama primanja rasada i u porastu plodova

– ukupne potrebe posle rasađivanja su 400-600 mm, u Vojvodini 450-520 mm

– prosečna dnevna potrošnja je 3,6-4,5 mm, a max. 8 mm/dan

– Proizvodi se iz rasada ( za zalivanje se uspešno može primenjivati zalivni režim prema spoljašnjim promenamana biljkama – kada lišće dobije tamnozelenu boju

PARADAJZ i voda – zalivanje uslov uspešne proizvodnje

paradajz seme– prvo zalivanje zajedno sa rasađivanjem

– drugo 3-5 dana sa popunjavanjem praznih mesta – norme su do 30 mm u zavisnosti od predzalivne vlažnosti zemljišta

– posle primanja rasada ne zalivati 10-15 dana radi što boljeg ukorenjavanja biljaka

– vegetaciona zalivanja su po turnusima u modificiranom obliku – do pojave prvih plodova turnus je 8-12 dana a kasnije svakih 5-10 dana .

Kod sorata sa višekratnom berbom u periodu berbe plodova zalivanje se obavlja posle svake berbe

 

TEHNIČKI MINIMUM DO POJAVE PRVIH PLODOVA JE 70%, KASNIJE 80 % PVK DO DUBINE 50-70 cm

U fazi formiranja cvetnih zametaka poželjna je niža vlažnost zemljišta do pojave prvih plodova.

Kasnije veća, u tehnološkom dozrevanju preobilan i poremećen tok vlažnosti uzrokuje pucanje plodova

zalivna norma 30-50 mm, norma navodnjavanja 250-300 mm

NAČINI ZALIVANJA:

  •  BRAZDE ;
  • OROŠAVANJE;
  • MIKROKIŠENJE;
  • KAP PO KAP,
  • SUBIRIGACIJA

Psss.Agroznanje Zaječar

 Valentina Aleksić, dipl.ing. melioracije zemljišta i voda

Leave a Reply