MIKROBIOLOŠKA đubriva

IMG_3215

MIKROBIOLOŠKA  đubriva – Svim ratarskim i povrtarskim usevima za rast i razvoj potreban je azot. Leguminozne biljke (soja, pasulj, lucerla, grašak ) u zajednici sa bakterijama (rhizobijum) svoje potrebe za azotom obezbeđuju ivezivanjem azota iz vazduha. Bakterije koje žive na korenu leguminoznih biljaka formiraju kvržice u kojima se vezuje elementarni azot iz vazduha i prevodi u azotno jedinjenje pristupačno biljkama.

Nitragin je mikrobiološki preparat koji na sterilnom nosaču – tresetu sadrži smešu selekcio nisanih,visokoefektivnih azotofiksirajućih bakterija za odgovarajuću biljnu vrstu.

MIKROBIOLOŠKA  đubriva na zadovoljstvo semena

 Primena mikrobioloških đubriva preporučuje se kao dopuna racionalnoj upotrebi mineralnih đubriva,i to svake godine. Mineralni azot je potreban mladim biljkama u ranoj fazi rasta, dok se na korenu ne firmiraju kvržice. Nije dobro ako se u zemljištu nalazi veća količina mineralnog azota, time će se sprečiti formiranje kvržica i time smanjiti vezivanje azota iz atmosfere.

Nitragin se nanosi na seme neposredno pre setve, tako što se razmuti u malo vode potrebno tek da se seme okvasi.Pomeša se sa semenom u vreći ili kanti,u prostoriji ili van odnosno u hladu,bez izlaganja direktno sunčevoj svetlosti. Kesicu sa nitraginom ne otvarati pre upotrebe i čuvati ne na nižoj temperaturi od 4°C, a rok trajanja je 9 meseci.

 Koliki je efekat inokulacije može se videti u fazi cvetanja, preko broja kvržica, odnosno ako se u centralnom delu kvržice formira crveno polje.

 PSSS Šabac Dipl.ing Svetlana Zlatarić

Leave a Reply