Malinina Buva-opasnost u Maju

174246def4ea448ba46d2aeb4e60276eMalinina buba je poznata kao opasna štetočina cvetnih pupoljaka, cveta i ploda maline u nas. Kada se javlja masovno, što nije redak slučaj, smanjuje prinos i do 80%. Ukoliko su klimatske prilike povoljnije (toplo i suvo vreme) ženke su aktivnije. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava kao odrasli insekt, koji se pojavljuje krajem aprila i početkom maja. Period izletanja je razvučen, i traje sve do kraja juna. Masovno se javlja kada je malina u fazi cvetnog pupoljka (oko sredine maja) kada se dopunski hrani , kopulira i polaže jaja u cvet. Kako po izletanju nisu polno zreli, dopunski se hrane mladim lišćem, uglavnom na novim izdancima, kao i cvetnim pupoljcima i cvetovima drugih voćnih vrsta (trešnje, višnje, jabuke, gloga). Kod velikih oštećenja list izgleda poderano, bez lisne mase, i samo sa lisnim žlezdama. Kasnije se malinina buba premešta na cvetne pupoljke i hrani mladim cvetovima. Ženke polažu jaja u skoro otvorene cvetove (između prašnika i  tučka), a kada se larve ispile hrane se i razvijaju u plodovima maline. Često se, prilikom branja plodova, mogu naći između ploda i peteljke, mada se često zadržavaju u udubljenju ploda.

Malinina buba opasan štetnik u maju mesecu

Dopunska ishrana imaga u proleće se vrši prvo na cvetnim pupoljcima i cvetovima trešnje, višnje i drugih biljaka iz porodica ruža kojima se cvet obrazuje ranije nego kod maline, a zatim kada se pojave cvetni pupoljci maline dolazi do masovne pojave imaga. Kroz mali otvor koji načini imago se uvlači u pupoljke te se tu hrani, ili se, ako je napadnut cvet, uvlači između prašnika i tučka gde se mogu nekada pronaći i po 10 imaga. Oštećeni pupoljci se suše, a kod jače napadnutih cvetova retko se obrazuje plod. Na zrelim plodovima larve se obično nalaze u cvetnoj loži. Iako se u kontroli ove štetočine mogu primeniti mehaničke (skupljanje insekata sa cvetova u ranim jutarnjim satima) i agrotehničke (jesenja i prolećna obrada malinjaka, pri čemu se imago izbacuje na površinu), najbolji rezultati se ipak postižu upotrebom hemijskih sredstava.

Hemijska zaštita je usmerena na odrasle insekte u periodu dopunske ishrane. Dostupni insekticidi su: cipermetrin (Cipkord), bifentrin (Fobos-EC). Hemijski tretmani se izvode do početka cvetanja. Dvorodne sorte uglavnom uspevaju da izbegnu ovu štetočinu.

  Vladimir Kostić dipl.inž.zaštite bilja

agrotelinfo

Leave a Reply