Kvalitet vazduha u plastenicima

Rast i razvoj povrća mogući su samo u kvalitetnoj vazdušnoj sredini, pre svega u prisustvu ugljendioksida i kiseonika. Vazduh obično sadrži 0,03/o C02 što odgovara količini 500 g/m2. Pri optimalnoj osvetljenosti i temperaturi optimalan sadržaj CO, je 0,1-0,2%. U takvim uslovima povrće je ranostasnije, a prinos veći. Tako salata dospeva za 2—4 nedelje ranije, kod paradajza se značajno povećava lanostasnost i za 15-20% ukupni prinos, a kod krastavca prinos je 3-4 kg/m2.

Sadržaj CO, u plastenicima reguliše se provetravanjem (ulaskom svežeg vazduha) i iz zemljišta. Pri dobrom đubrenju, posebno organskim đubrivima, povećava se mikrobiološka aktivnost i oslobađa C02 (do 75 g/m’). To je bitno jer pri optimalnim uslovima odrasle biljke krastavca i paradajza mogu dnevno da usvoje 30- 50 g/m2 C02. Pri nedostatku C02 vrši se gasovanje. Gasovanje (najčešće specifični aparat) se vrši po sunčanom vremenu u toku prepodneva (od 10-14 časova). Ohjekat se zatvori a temperatura treba da je za oko 2°C viša od optimalne za rast date vrste. Efekat gasovanja se produžava do 16 časova, kada se vrši kratkotrajno provetravanje. Nasuprot povoljnom efektu visokog sadržaja C02 u toku dana za vreme fotosinteze, visok sadržaj noću ili pri slaboj osvetljenosti, kakva je zimi, dovodi do nekroze listova i značajnih oštećenja biljaka.

Kiseonik je neophodan za disanje biljaka. Posebno je značajan za aktivnost korena i za klijanje. Najveće potrebe za kiseonikom ima koren biljaka koje brzo rastu – krastavac, dinja, lubenica. Za poboljšanje rastresitosti, odnosno stvaranje dobrih vazdušnih uslova u zemljištu, primenjuju se različite mere popravke (unošenje lakih supstrata, organske mase, nastiranje zemljišta).

Od drugih gasova u zaštićenom prostoru ima amonijaka, S02, etilena a ređe ozona. Štetno dejstvo amonijaka javlja se ako se sadi neposredno posle unošenja stajnjaka, posebno posle unošenja živinskog dubriva. Povrede na biljkama su u vidu ožegotina na donjim listovima. Sumpordioksid oštećuje biljke (listovi pobele i suše se) već pri koncentraciji od 0,01%. Visoke koncentracije S02 javljaju se pri direktnom sagorevanju industrijskog gasa ili kao rezultat spoljnjeg zagadenja vazduha. Pri zagrevanju pomoću kalorifera u kojem sagoreva gas može doći do pojave etilena i ugljenmonoksida. Tada biljke zaustavljaju rast, listovi postaju grubi, intemodije su kratke i slaba je oplodnja. Etilen je i produkt zrenja paradajza, dinje i paprike i nepovoljan je za salate i krastavac koji brzo propadaju.

izvor-seoskiposlovi

Leave a Reply