Kalijum

kal

Kalijum za bolju otpornost – Srbija se po potrošnji mineralnih đubriva nalazi pri dnu u Evropi. Naročito zaostajemo u primeni kalijumovih đubriva. Mogući razlig za to je relativno dobra obezbeđenost većina naših tipova zemljišta kalijumom. Većina povrtarskih vrsta se svrstava u kalifilne biljke, što znači da se odlikuju većom potrebom za ovim elementom.

U pepelu većine gajenih biljaka od svih mineralnih materija kalijum je zastupljen u najvećoj količini i čini često preko 40% pepela. Kalijum je aktivator brojnih enzima, ima značajnu ulogu u vodnom režimu biljaka, stvaranju aromatičnih materija i osmoregulaciji, povoljno utiče na transport asimilata, podstiče sintezu brojnih jedinjenja šećera, proteina, skroba, celuloze, vitamina i dr. Njegova velika zastupljenost u biljkama i višestruka uloga u životnim procesima ukazuje na izuzetan značaj optimalne obezbeđenosti biljaka ovim elementom. Stoga genetski potencijal rodnosti i kvaliteta može da dolazi do punog izražaja samo u uslovima dobre obezbeđenosti biljaka kalijumom.

Kalijum za bolju otpornost gajenih biljaka

Osim navedenog kalijum povećava otpornost biljaka prema niskim i visokim tempera-turama i otpornost prema nekim patogenima i štetočinama. Zahvaljujući tome kalijum doprinosi većoj sigurnosti proizvodnje u nepovoljnim ekološkim uslovima. Takođe utiče i na bolje iskorišćavanje hraniva iz zemljišta, pre svega azota i vode.

Tržišnu vrednost povrća, između ostalog, određuje i njihova boja.U tom pogledu naročito se ističe industrijska začinska paprika. Bojene materije koje se nalaze u paprici po hemijskom sastavu pripadaju karotenoidima. U boji paprike učestvuje veći broj karotenoida. Najznačajniji su karoten crvene boje kapsantin i kapsorubin, preostali su pretežno žute boje i nemaju veću ulogu u stvaranju boje ploda. U to vreme se postepeno povećava njihova koncentracija, dok se udeo hlorofila smanjuje. Kalijum povoljno deluje na sintezu bojenih materija ne samo kod industrijske začinske paprike, nego i kod paradajza, cvekle, mrkve, crvenog kupusa, rotkve i drugog povrća. Kalijum utiče na sadržaj karotenoida.

Kod paradajza pojava zelene boje oko osnove ploda ili zelenih pega, što u značajnoj meri smanjuje njenu tržišnu vrednost, podstiče nedostatak kalijuma. Smatra se da do ove pojave dolazi kada je sadržaj pristupačnog kalijuma u zemljištu manji od 200 ppm. Kalijum podstiče sintetske procese, stvaranje visokomolekularnih organskih jedinjenja, tako i proteina. Stoga sadržaj slobodnih amino-kiselina i amida u biljkama dobro obezbeđenih kalijumom je manji, pošto pri povoljnom odnosu N:K brzo prelaze u visokomolekularna jedinjenja.

U krtolama krompira kalijum smanjuje udeo prostih šećera (fruktoze i glukoze).Krtole sa nižim sadržajem prostih šećera bolje se skladište i podesnije su za industrijsku preradu, npr. za proizvodnju čipsa i pomfrita. Krtole se pri kuvanju manje raskuvavaju, mesnati deo im je ravnomerno svetle boje bez tamnih pega, što je pri industrijskoj preradi jedan od osnovnih uslova. Utvrđeno je da previsoke doze kalijuma, naročito ako su biljke istovremeno obilno obezbeđene azotom mogu da dovedu i do smanjenja sadržaja skroba u krtolama, pri čemu se prinos krtola i skroba po jedinici površine povećava. U takvim uslovima se nadzemni organi u drugoj polovini vegetacije, posle cvetanja, još intenzivno razvijaju i predstavljaju velik potrošač produkata fotosinteze na uštrb krtola. Kalijumom dobro obezbeđenim krtolama smanjuje se potamnjenje mesnatog dela krtole, što se pripisuje povećanju sadržaja limunske kiseline i vitamina C u krtolama i time smanjenju pH vrednosti ćelijskog soka. Povoljno dejstvo kalijuma na sadržaj vitamina C utvrđeno je i kod paradajza.

Kalijum povoljno utiče i na uspešno skladištenje povrća. On povećava sadržaj suve materije u proizvodu i smanjuje odavanje vode u toku skladištenja povećavajući osmotski potencijal ćelija, čime se smanjuje gubitak u masi i čuva svežina proizvoda. Kalijum podstiče sintezu celuloze i hemiceluloze i time obrazovanje ćelijskog zida. On povećava debljinu ćelijskog zida epidermalnih ćelija čime doprinosi većoj čvrstoći proizvoda i otpornosti prema mehaničkom delovanju i nekim patogenima.

Slavica Kodžopeljić dipl.ing ratarstva PSSS Zaječar

 

Leave a Reply