Jesenja Zaštita Voćnjaka po Adami

U jesen biljka odbacuje lišće i na mestu gde je list (peteljka) otpao pojavljuje se sveža rana, ožiljak. Upravo to mesto predstavlja ulazno mesto za većinu bakterija. Bakterije i drugi mikroorganizmi prezimljavaju na kori, ostacima biljaka, mumificiranim plodovima i oni su uvek prisutni u voćnjacima u trenutku opadanja lisne mase (potencijal inokuluma uvek postoji u većoj ili manjoj meri). Osim bakterijskih infekcija, jesenjim plavim prskanjem vršimo preventivu i od nekoliko značajnih gljivičnih patogena: Stigmina carpophila – prouzrokovač rešetavosti, rupičavosti lišća koštičavog voća koja u ovom periodu ne predstavlja opasnost po samo lišće već problem predstavljaju infekcije još nedozrelih mladara, letorasta koje početkom vegetacije izazivaju njihovo sušenje. Infekcije od Taphrine deformans – prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve se u rano proleće dešavaju preko tek otvorenih pupoljaka, samo u okviru jednog stabla, jedne grane. Nema doletanja spora sa strane. Iz tog razloga je od velike važnosti jesenje plavo prskanje i “brisanje ” infekcionog potencijala sa grana, grančica, okoline pupoljaka.

Sa obavljenim jesenjim tretmanom lakše i mnogo efikasnije ćemo obaviti osnovnu zaštitu pre pucanja pupoljaka (faza neposredno pre i u vreme “zelene tačke” kod breskve).

Cela ideja jesenje zaštite se bazira upravo na tretiranju voćaka radi smanjenja tih prisutnih patogena (bakterija, gljiva) i ne dozvoliti njihovo prodiranje kroz kritična mesta (rane, ozlede, ožiljci).

KADA ODRADITI JESENJE PLAVO PRSKANJE?

Opšte prihvaćenim normama, voćari u najvećem broju slučajeva ovo tretiranje obavljaju kada opadne 80% lisne mase. Smatra se da u toj fazi jednim prskanjem pokrivamo najveći broj rana, ožiljaka, potencijalnih ulaznih mesta pre potpunog opadanja listova. Ovo može biti ekonomična i dobra strategija kada do opadanja lisne mase dođe za relativno kratko vreme (kada se lišće zadržava na granama i ne opada dok ne  usledi period hladnog vremena sa prvim slanama). Međutim kritične su godine kada je period opadanja lisne mase jako rastegljiv, praćen toplom jeseni sa većim količinama padavina. Ovakvi uslovi, kod osetljivih vrsta (kruška, dunja), postaju ozbiljniji problem i zahtevaju promenu strategije. Za osetljive voćne vrste, posebno na prisustvo bakterija, period od prvog opalog lista do 80% lisne mase je suviše dug period bez zaštite. U principu, prvi ožiljak nastao opadanjem lista, predstavlja ulazno mesto za patogen. U ovim slučajevima veći efekat se sigurno postiže prskanjem na samom početku opadanja listova. Tako bisete smanjili, eliminisali prisustvo patogena na samom listu, granama, stablu pre nastanka prvih rana, ožiljaka. Drugo prskanje je u fazi 80% opalog lišća.

ČIME ODRADITI JESENJE PLAVO PRSKANJE VOĆAKA?

Bakarni preparati jesu sinonim za jesenje prskanje voćaka. Sam naziv ovog prskanja –  JESENJE PLAVO PRSKANJE govori o kojoj grupi preparata se radi. Još od kraja XIX veka se zna za fungicidno i baktericidno delovanje bakra. Osim toga bakar utiče i na odrvenjavanje mladara, lastara i čini biljku spremnijom za ulaz u zimski period. Bakar se koristi i u organskoj proizvodnji. Upravo su bakarni joni ti koji najefikasnije vrše dezinfekciju prezimljujućih formi gljiva, bakterija koje se nalaze na kori i “čekaju ” pogodno mesto za prodor u biljku.

Veliki je broj bakarnih preparata koji postoje na tržištu. Prilikom odabira preparata treba voditi računa o formulaciji (praškasti WP, vododispezibilne granule WG, tečne formulacije SC I sl.). Sama formulacija bitno utiče na rastvaranje, ostatke prilikom rastvaranja, veličinu čestica, a samim tim i prijemčivost i kvalitet pokrivanja ciljane površine. Indirektno i perzistentnost, spirljivost preparata usled padavina zavisi od  formulacije preparata.

Drugi kriterijum odabira preparata je svakako u kom se obliku bakar nalazi u preparatu (bakarni oksihlorid, bakarni hidroksid, bakar sulfat i sl). Praksa je pokazala da visoku efikasnost bakar pokazuje u obliku bakar-oksihlorida.

Količine primene bakarnih preparata takođe variraju i zavise pre svega od jedinjenja, oblika bakra u kom se nalazi i svakako od količine bakra (aktivne materije) po kilogramu preparata. Da bi dobili željeni efekat primene bakarnih preparata, količine primene moraju biti 1,8 – 2 kg čistog bakra po hektaru.
NEORAM® 37,5 WG preparat kompanije Adama je bakarni preparat sa 375 g/kg aktivne materije u obliku bakar-oksihlorida. Vodotopive granule obezbeđuju odličnu topljivost i rastvaranje bez taloga, ravnomerniju raspodelu po čitavoj tretiranoj površini. Bakarni joni iz bakar-oksihlorida predstavljaju najefikasniji oblik bakra i idealno rešenje za JESENJE PLAVO PRSKANJE.

izvor Adama Srbija fb

Leave a Reply