Grinje tripsi kao štetočine u povrću i cveću

grinje-list

Grinje napadaju sve vrste povrća i cveća u zaštićenom prostoru. Prezimljavaju skupljeni na zaštićenim mestima kao što je konstrukcija stakleničkih objekata. Sa porastom temperature prelaze na zeljaste biljne delove gde počinju sa polaganjem jaja. Tokom godine mogu da imaju i do 21 generaciju jer se ukupno razviće obavi za 2 nedelje. Grinje sisaju sokove i oštećuju list tako da se javljaju bele taćkice. Pri jačem napadu tačkice se spajaju pa se ceo list suši. Na naličju lista ovi insekti stvaraju paučinu.

 Grinje tripsi kao štetočine u povrću i cveću

Tripsi imaju meko i izduženo telo dužine 1-2 mm. U zaštićenom prostoru napada paradajz, papriku, i drugo plodovito povrće , sisaju sokove u lišću što se manifestuje belim pegama sa mnoštvom crnih tačkica. Ishranom oštećuju i delove cveta gajenih i ukrasnih biljaka. U zaštićenom prostoru mogu se razmnožavati preko cele godine. Neki tripsi su poznati kao prenosioci virusa.

 Mineri lišća su sitni insekti iz reda muva. Štetečine larve koje se hrane lisnim tkivom i stvaraju krivudave linije vidljive i sa lica i sa naličja lista. Na taj način smanjuju asimilacionu površinu lista i prinos je manji.

   Protiv grinja tripsa i minera  treba primeniti sredstvo na  bazi abamektina u količini 0.05-0.1% protiv minera i tripsa sredstvo na bazi lambda cihalotrina u količini 0.2l-ha .

 Protiv tripsa možemo primeniti i sredstvo na bazi tiametoksama u količini 0.02% za folijarno prskanje odnosno  0.06% za zalivanje biljaka.

 PSSS Jagodina

Leave a Reply