Ekstruder

002

Ekstruder za obradu – Ekstruder – ekspander namenjen je za termičku obradu – ekstrudiranje sojinog zrna i ekspandiranje. U procesu ekstrudiranja zrno soje se usitnjava i zagreva do temperature od 120-135°C. Ekstrudiranjem sojinog zrna eliminišemo štetne materije iz zrna i ujedno aktiviramo proteine koji daju osnovni kvalitet punomasnom sojinom grizu. U procesu ekspandiranja prethodno usitnjeni materijal se zagreva do temperature koja zavisi od materijala koji se ekspandira, a u cilju dobijanja energetski vrednijeg hraniva. Ekstruder – kspander primenu nalazi u mešaonama stočne hrane, na farmama i savremenim poljoprivrednim gazdinstvima.

Visokim temperaturama tostiranja soje uništava se nepovoljno delovanje fermenata ureaze i tripisin inhibitora, koji su sadržani u svežem sojinom zrnu.

Dva su osnovna tipa i najčešća načina prženja sojinog zrna.

  • Prženje soje u bubnju ili
  • u visoko temperaturnom sušioniku kod kojeg se zrno soje prevozi preko perforiranog poda kroz koji se ubacuje vrući vazduh.

Prženjem u bubnju sojino zrno ubacuje se u rotacioni bubanj gde se visoka temperatura postiže najčešće otvorenim plamenom i u kojem zrno ostaje od jednog minuta do pola sata, zavisno od tehnologije prženja.

 Hemijski sastav zrna soje

 – Suva materija 88%, pepeo 4,5 %, sirovi proteini 34 %, masti 17,5 %, sirova celuloza 4,9 %, b.e.m. 27,3 %, skrobna vrednost 0,802 me, kj/kg 13.615

– Mineralne materije: Ca 0,26, P 0,59, K 1,57, Mg 0,27, Na 0,01

   Esencijalne amino kiseline: arginin 2,73, cistin 0,62, fenilalanin1,76, izoleucin 1,95, leucin 2,73, lizin 2,34, metionin 0,49, triptofan 0,53

Tostiranje sirovog zrna soje

Tostirana soja je vrlo vredno proteinsko i energetsko hranivo. Punomasno tostirano sojino zrno sadrži oko 34 % sirovih proteina sa biološki visoko vrednim esencijalnim aminokiselinama i oko 20 % masti. Stoga je tostirano sojino zrno vrlo vredno proteinsko i energetsko hranivo, sirovina pogodna za pripremu stočnih smeša za sve životinje, posebno za životinje visoke produktivnosti. Tostirana soja poboljšava ukupnu svarljivost, hranidbenu vrednost i iskoristivost hraniva. Visokim temperaturama tostiranja soje uništava se nepovoljno delovanje fermenata ureaze i tripisin inhibitora, koji su sadržani u svežem sojinom zrnu. Na taj način poboljšava se svarljivost, hranidbena vrednost i iskoristivost hraniva. Sadrži mnogo aminokiselina lizina, valina, treonina i metionina koji je limitirajuća aminokiselina. Povoljan je odnosi minerala kalcijuma i fosfora (1,0:2,0:2,5), u korist fosfora. Unošenjem tostiranog sojino zrna omašćuju se i energetski pojačavaju stočna hrana i koncentrovani obroci životinja, tako da junad, svinje i pilići u tovu postižu visoke priraste telesnih težina, odličnu konverziju hrane a kod krave, koze i ovce odličnu mlečnost.

Analiza tostirane soje

  1. Vlaga do 12 %
  2. Sirovi proteini najmanje 34 %
  3. Sirove masti najmanje 20 %
  4. Sirova vlakna do 5 %
  5. Pepeo do 6 %
  6. Aktivnost ureaze N/g do 0,5

Korišćenjem tostiranog sojinog zrna omašćuju se koncentrovane stočne smeše (bez aplikatora za mast), manje se praše što je značajno za bolje uzimanje stočnih obroka i zdravlje respiratornih organa životinja posebno prasadi i živine. Tostiranu soju optimalno je davati u kompletnim koncentrovanim smešama 10-15 %, tovnoj junadi, svinjama i živini do 20 %, a kokošima nosiljama, kravama u zasušenju pre telenja i tri nedelje posle telenja 8-15 %.

 TOSTIRANA SOJA JE VRLO VREDNO PROTEINSKO I ENERGETSKO HRANIVO. POBOLJŠAVA UKUPNU SVARLJIVOST, HRANIDBENU VREDNOST I ISKORISTIVOST HRANIVA.

 Visokim temperaturama tostiranja soje uništava se nepovoljno delovanje fermenata ureaze i tripsin inhibitora, koji su sadržani u svežem sojinom zrnu. Na taj način poboljšava se svarljivost, hranidbena vrednost i iskorišćavanje hraniva. Sadrži mnogo aminokiselina lizina, valina, treonina i metionina koji je limitirajuća aminokiselina. Povoljan je i odnos minerala kalcijuma i fosfora (1,0:2,0:2,5), u korist fosfora.

U vremenima velikih kriza dok su mašine bile jako skupe nastao je takozvani „srpski ekstruder” – ručna izrada ili domaća radinost. Ljudi se svašta sete, muka natera…. Uzme se lanac od bicikla i mali i veliki zupčanik. Naprave se dva valjka, jedan veći i jedan manji, često se uzima ložište od starih naftarica. Unutrašnji manji valjak ima zavarenu osovinu na koju je nabijen veći zupčanik koji je sa manjim zupčanikom spojen lancem. Manji zupčanik je nabijen na osovinu koja izlazi iz elektromotora ne većeg od 1 KW. Unutrašnji valjak se non stop okreće, a spoljni je statičan. Unutrašnji valjak je perforiran, ima rupice kroz koje prolazi toplota, izlazi vodena para, a zrno soje ne može da propadne, ima i vratanca za punjenje i pražnjenje materijala. Spoljni valjak je veći i pun, statičan i oblaže unutrašnji valjak i čuva toplotu. Samo na dnu spoljašnji valjak ima prorez gde se nalazi metalna cev koja je namontirana na gumu od atestirane plinske boce. Na metalnoj cevi su izbušene dizne takvog prečnika da je sagorevanje gasa iz boce toliko da je stalno temperatura oko 130 stepeni što se kontroliše i sa termostatom. Tako seljaci u kućnim uslovima mogu kvalitetno termički obraditi zrno soje bez skupih mašina. Soju prže od 25-30 minuta na temperaturi od 120-130 stepeni Celzijusa.

 Vujčić Nenad, dipl.ing

agrotelinfo

Leave a Reply