Danas počela predaja zahteva za podsticaje po košnici

 

Počelo je podnošenje zahteva za ostvarenje prava na podsticaje po košnici pčela i trajaće do 31.maja.

Правилник прописује да правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, може да оствари право на подстицаје у сточарству по кошници пчела за најмање 30, а највише 200 кошница пчела.

То у пракси значи да сви пчелари који имају мање од 30 обележених и регистрованих кошница пчела не испуњавају услов за остваривање права на подстицај по кошници пчела, док они који имају преко 200 кошница и подносе захтев за остваривање права на овај подстицај, неће по аутоматизму бити одбијени због прекорачења прописаног броја кошница, већ ће им се признати подстицаји за 200 кошница пчела.

На пример, подносилац захтева који има 250 регистрованих кошница пчела, оствариће подстицај у износу од 144.000 динара, што је висина подстицаја за 200 кошница пчела. Иста сума биће исплаћена и корисницима који имају 200, 600 или 1000 кошница.

izvor UAP

Leave a Reply